2012. július 27-i Képviselő-testületi ülésen hozott határozatok