A magyar nemzetnek van miből erőt merítenie

Államalapító Szent István király ünnepén a várudvaron tartották a hagyományos augusztus 20-i rendezvényt, mely katolikus szentmisével kezdődött. A misét Szalai Gábor, a kapucinus templom plébánosa celebrálta. Szalai Gábor Szent István király tevékenységét méltatta, aki szigorú és következetes módon irányította a rábízott közösséget, a magyarságot, szembenézve a kereszténység ellen lázadókkal.

 

- Jézus Krisztusba vetett hitét Szent István király egész életében gyakorolta, s ez a hit ki is sugárzott az ő környezetére is. Éppen ettől vált ő maga személyében hiteles uralkodóvá. Megerősödve lélekben, megújulva a hitben legyünk támaszai azoknak, akik még nem egészen tudnak Isten felé ragaszkodva élni – fordult az egybegyűltekhez Szalai Gábor atya.

 

A misét ökumenikus kenyéráldás követte, melynek során dr. Szabó Előd református, Frankó Mátyás evangélikus lelkipásztor és Szalai Gábor kérte Isten áldását az új kenyérre, melyet Michl József polgármester szegett meg. A kenyérből minden jelenlevőnek jutott. Majd Michl József mondta el ünnepi beszédét, s hangsúlyozta:

 

- Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István király ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Ez az ünnep erőt adhat számunkra mindennapi küzdelmeinkben, a válságokat átélő Európa közepén. Ezer éves történelmünk és mai sikereink is azt bizonyítják, hogy a magyar nemzetnek van miből erőt merítenie és van miből építkeznie – fejtette ki a polgármester, akinek szavai után átadták a képviselő-testület által alapított városi kitüntetéseket.

 

Ebben az évben Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete dr. Szalay Margit gyermekorvost „Tata Város Zsigmond Király-díjban” részesítette több évtizeden keresztül példamutatóan végzett, lelkiismeretes gyógyító tevékenységének és fiatalkori bátor kiállásának elismeréseképpen.

 

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete Jungvirtné Bús Erzsébetet „Tata Városáért” kitüntetés arany fokozatában részesítette Tata város közterületeinek színvonalas kialakítása és fenntartása, valamint a Tatai Városgazda Kft. új telephelyének kialakítása érdekében végzett kiemelkedő, lelkiismeretes, önzetlen szakmai tevékenységének elismeréseképpen.

 

A testület Kőhalmi Zoltánt „Tata Városáért” kitüntetés arany fokozatában részesítette az oktatás-nevelés, tehetséggondozás területén végzett több évtizedes munkásságáért, kiemelkedő intézményfejlesztő tevékenységéért, a Csevergő Énekegyüttest (Dr. Székelyné Szőke Szilvia, Bartók Anikó, Szegvári Ildikó, Tóth Nóra) pedig „Tata Városáért” kitüntetés ezüst fokozatában a Kárpát-medencei magyar népi kultúra közvetítésében betöltött tevékenységük elismeréseképpen.

 

Az önkormányzat Csiszár József fazekast „Tata Városáért” kitüntetés ezüst fokozatával jutalmazta a tatai fazekas hagyományok megismertetésében, ápolásában és továbbadásában végzett kimagasló szakmai és pedagógiai munkája elismeréseképpen.

 

Pribojszky Mátyásné Petrozsényi Esztert „Tata Városáért” kitüntetés ezüst fokozatában részesítette Tata város kulturális életét gazdagító, magas színvonalú művészeti tevékenységéért.

 

A díjak átadása után az Új Színház Bubik István Stúdiószínpada adta elő Páskándi Géza vendégség című darabját Helyei László főszereplésével.