Pályázat intézményi referens munkakör betöltésére.

Tata Város Polgármesteri Hivatala a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Tata Város Polgármesteri Hivatala Intézmény felügyelet intézményi referens munkakör betöltésére.

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Kossuth tér 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Kulturális és közoktatási igazgatási feladatok (1. sz. melléklet I./15); Egészségügyi igazgatási feladatok (1.sz. melléklet I./2); Szociális igazgatási feladatok (1.sz. melléklet I./18)

 

Ellátandó feladatok:
Köznevelési-, közművelődési-, közgyűjteményi-, szociális-, gyermekjóléti intézmények szakmai felügyelete, ennek keretében különösen: az intézmények nevelési és pedagógiai programjainak, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásra történő előkészítése. Közreműködés a köznevelési, közművelődési, közgyűjteményi, szociális és gyermekjóléti intézmények törvényességi ellenőrzésében. Intézmények finanszírozási rendjének kidolgozása, költségvetési rendelet intézményenkénti vonatkozó fejezeteinek előkészítése. -Egészségügyi alapellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Köznevelési-, közművelődési-, közgyűjteményi intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatos feladatok ellátása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint  Tata Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetemi szintű jogász, közgazdasági, természettudományi, bölcsészettudományi, hittudományi, művészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű pedagógus, hittudományi, művész, közigazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és az OKJ szerint: felsőfokú közművelődési, közgyűjteményi szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1.melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolata,
 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kttv. 84-85.§-ában meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. november 19. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bálint Anita Irodavezető nyújt, a 34/588-662 -es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Tata Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/285/2012 , valamint a munkakör megnevezését: intézményi referens.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el. A pályázók a pályázaton elért eredményről értesítést kapnak.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 19.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
www.nki.gov.hu

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Közszolgálati jogviszony létesítésekor 6 hónapos próbaidő kerül kikötésre. A kinevezési jogkör gyakorlója a pályázat eredménytelenné való nyilvánításának jogát fenntartja.

CsatolmányMéret
PDF ikon palyazat_intezmenyi_referens.pdf37.43 KB