A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Hatósági bizonyítvány kiállítása

Ügyleírás:

Az Étv. 34.§ (5) bekezdése alapján:

Az építésügyi hatóság jogszabályban meghatározott esetekben tény, állapot, egyéb adat igazolása céljából

  • a tervezés elősegítése érdekében, vagy
  • az ingatlan adataiban bekövetkezett változásnak a külön jogszabályban meghatározottak szerint az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez

helyszíni szemle alapján hatósági bizonyítványt állít ki.

Az EngR. 56.§-a alapján:

(1) Az építésügyi hatóság az Étv. 34. § (5) bekezdés b) pontja szerinti célból – a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletben meghatározott kivétellel – kérelemre, vagy az ingatlan-nyilvántartást vezető első fokú ingatlanügyi hatóság hivatalból folytatott eljárása esetén az OÉNY-ből megismerhető adat, tény, állapot, vagy szükség esetén helyszíni szemle alapján, a (2)–(4) bekezdés figyelembevételével, a telken építmény meglétének vagy elbontásának igazolására hatósági bizonyítványt állít ki

Szükséges mellékletek, okiratok: Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban történő átvezetés céljából benyújtott hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez – kivéve, ha a földrészleten valamennyi épületet elbontottak – mellékelni kell a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez jogszabályban előírt változási vázrajzot. A bontási engedélyhez nem kötött lakóépület bontása esetén a kérelemhez mellékelni kell az EngR. 9. melléklete szerinti kitöltött adatlapot.
Határidők:

Az EngR. 14/A.§-a alapján:

14/A. § (1) Ha jogszabály az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások tekintetében eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 25 nap.

Egyéb fontos tudnivalók: