JELENTKEZÉS ÓVODAI FELVÉTELRE

Értesítjük a kedves szülőket, hogy Tata város óvodáiban 2014. május 5. – május 9-ig 8.00-16.00 óráig lehet óvodai felvételre jelentkezni. Jelentkezési lapot az óvodákban kérhetnek és adhatnak be a szülők.

 

Az óvodai körzetek jegyzéke, valamint a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek felvételét biztosító óvodák adatai megtalálhatók Tata Város honlapján, valamint a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.

Az óvodai jelentkezésre várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2014. augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, továbbá azokat, akiknek gyermeke 2014. szeptember 1-je és 2014. december 31-e között tölti be 3. életévét (ezeket a gyermekeket előjegyzésbe veszik az óvodában).

A beíratáshoz szükséges: • a gyermek születési anyakönyvi kivonata • a szülő személyi igazolványa, lakcímét igazoló hatósági igazolás • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolás vagy személyi lap • a gyermek TAJ kártyája • sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény.

A gyermekek felvételéről az óvodavezető dönt. A felvételről 2014. május 30-ig kapnak értesítést a Szülők. Az óvodavezető döntése ellen a szülő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati (felülbírálati) kérelemmel fordulhat a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni! Az ötéves gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.

 

 

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal