A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

- Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet határozattal történő megállapítása

A gyermek szociális helyzete alapján kerül megállapításra (szülő/szülők/családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet/lakáskörülmény).

A kérelemhez csatolni kell:

  • alacsony iskolai végzettség igazolása nyilatkozattal
  • szülő/szülők/családbafogadó gyám foglalkoztatást helyettesítési támogatásban való részesülés
  • a kérelem benyújtását megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként való nyilvántartásba vételéről szóló igazolás
  • a hivatal által elvégzett környezettanulmány (légtelen lakókörnyezet)