Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa

mozgaskorlatozott.jpg

588 633

A parkolási igazolványhoz kiadásához bemutatandó okmányok:

  • Érvényes személyazonosító igazolvány
  • A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott I. fokú orvosi szakvélemény, illetve 3. számú mellékletében meghatározott II. fokú orvosi szakvélemény
  • A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott szakvélemény
  • A vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII.14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI.30.) EüM. rendelet 4. számú mellékletében meghatározott nyilvántartási lap
  • A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.19.) ESZCSM. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott igazolás

Első parkolási igazolvány kiállítása, érvényességi idejének meghosszabbítása illetékmentes.

Vesztés esetén 2.400.- Ft illeték (csekken).

A parkolási igazolványra az a személy jogosult, aki a felsorolt orvosi szakvélemény eredetijével, vagy annak hiteles másolatával rendelkezik, ezt okmányirodánkban bemutatja, kérelmét ügyintézőnknél - személyazonosságát igazolta - benyújtja.

Kivételes esetben a körzetközponti jegyző előtti személyes megjelenésben akadályozott. Jogosult az igazolvány kiadására irányuló kérelmet a lakóhelye v. tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél is előterjesztheti egy kérelem adatlap kitöltésével, amelyhez mellékeli az orvosi szakvéleményt és 1 évnél nem régebbi fényképét.