Megrendülve búcsúzunk Dr. Lakatos Péter háziorvostól

Ma reggel kaptuk a hírt, hogy Dr. Lakatos Péter háziorvos 2015. május 31-én tragikus hírtelenséggel elhunyt. A tatai háziorvosi közösségnek egyik meghatározó tagja. 1985-től a VII. számú körzet orvosa, majd 1993 júliusától vállalkozó háziorvosként tevékenykedett.

 

Orvos családból származott. 1952.01.18-án született, Tatabányán. Orvosdoktori diplomát 1976-ban szerzett, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, Budapesten. Szakvizsgát szerzett Kórbonctan és Kórszövettan területen és a Tatabányai Megyei Kórháznál dolgozott. A gyógyító munkába való aktív részvétele érdekében a II. Belgyógyászati Osztályon végzett gyakorlati ideje után általános orvostanból is szakvizsgázott. Tevékenyen vett részt a város szociális hálójának működtetésében.

A legelesettebbeket gyógyította a hajléktalanok szállóján, az idősek napközi otthonában vagy a fogyatékkal élők intézményében. Tagja volt a Máltai Szeretetszolgálatnak is. Ha kellett előadásokat tartott, az egészség értékére nevelt. Orvoskollégákkal szemben segítőkész, nyitott kapcsolatban állt. Évekig a Tatai Orvosi Kamara etikai bizottságának volt az elnöke. Legfőbb öröme családja volt, akikért, amint mondta érdemes volt élni, és dolgozni. Ha pihent, a természetbe vonult vissza. Keresztény hite adta az erőt a napi helytállásban. A Római katolikus Egyházközség képviselő testületének tagja volt.

A civil szolgálatban rendszeresen részt vállalt. Alapos szakmai tudása, kiváló diagnosztikai készsége mellett, humánus, emberséges magatartása minden cselekedetében jellemezte. Sok megpróbáltatáson esett át, mégis a betegek szeretete és, ha kellett hősies küzdelme az életért mindvégig jellemezte. Hiányozni fog. Emlékét őrizzük.

 

 Dr. Cseh Tamás

a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény vezetője