A Krisztus-tanítványság örök életre szól

A hála és a köszönet jegyében zajlott a református gyülekezet legutóbbi Istentisztelete a templomban, amely dr. Márkus Mihály püspök-lelkipásztor negyven éves tatai szolgálatáért szólt. Az ünneplőbe öltözött hívek és vendégek előtt elsőként Köntös László, a Dunántúli Református Egyházkerület főjegyzője szólt. Kiemelte: a Márkus családért, az ő szolgálatukért, bizonyságtételükért mondanak köszönetet.

Dr. Márkus Mihály 1975-ben tért vissza gyermekkora színhelyére, Tatára lelkészként. szentgyörgyvölgyi, körmendi és pápai szolgálat után. Ezt követően 1990-ig nemcsak itt, hanem a dunaalmási, szeretetotthonként ismert intézményben is munkálkodott. 1991 és 2008 között a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke volt. Számos közegyházi és ökumenikus tisztséget töltött be, teológiai doktori címet szerzett, teológiai akadémiai tanszéket vezetett, tudományos munkássága is kimagasló. Márkus Mihály neve elválaszthatatlan a tatai gyülekezettől, ahol már édesapja, dr. Márkus Jenő is lelkész volt. Hat gyermeke és tizenhat unokája van. Felesége, Ildikó asszony negyvenkilenc éve házastársa, támogatója, segítője. Az Istentiszteleten a népes családi együttes zenével és énekkel is köszöntötte őt. Utóda, Steinbach József személyes hangvételű prédikációjában úgy fogalmazott: Márkus Mihály Isten lelkének áldott eszköze volt, aki a rendszeres gyülekezeti lelkészi szolgálatból vonul most nyugdíjba.
- Ő megkapta az erőnek és a szeretetnek és a józanságnak a lelkét.. Rá minden helyzetben a nyugodt, kiegyensúlyozott stabilitás volt a jellemző, egész életét a Krisztus ügyének szentelte, feleségével és családjával együtt – hangsúlyozta Steinbach József.
Huszár Pál egyházkerületi főgondnok megható szavakkal szólt a Márkus-házaspárhoz: mint mondta, a püspöki teendők, kötelmek egy idő után megszűnhetnek, de a lelkipásztori elhivatottság, a Krisztus-tanítványság örök életre szól.
Az Istentiszteleten Máté László egyházmegyei esperes, Michl József polgármester, dr. Szabó Előd tatai lelkpásztor, a Kenderke-iskola és az egyházköszég kórusa, Izsáki András tatai egyházközségi gondnok, Farkasdi Lászlóné a nőszövetség nevében is köszönetét fejeztek ki dr. Márkus Mihálynak és családjának a négy évtizedes fáradhatatlan munkájukért.
A püspök-lelkipásztor is szólt a közösséghez, amely általa sokat gyarapodott lelkileg és anyagilag is. Ő alapította újra az egyház kórusát még 1975-ben, a templomot kívül-belül sikerült felújítani, s immáron három intézményt működtet a tatai eklézsia: a Kenderke-iskolát, a Református Gimnáziumot és a Hajnalcsillag Óvodát. Krisztus az erő feletti feladatok elvégzéséhez is erőt adott dr. Márkus Mihálynak, aki úgy vélekedett: nem a visszatekintés és nem a búcsú ideje ez, hiszen a tisztségből el lehet menni nyugdíjba, a szolgálatból nem.
- Együtt tekintsünk előre és fogadjuk meg Pál apostol bíztatását: erősödjetek meg az úrban, s az ő hatalmas erejében.
Az ünneplő gyülekezet közös énekléssel fejezte be a hálaadást.