Felhívás városi kitüntetések adományozására

A kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 12/2004.(IV.5.) önkormányzati rendelet alapján lehetőség van arra, hogy április 30. napjáig Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított helyi kitüntetések 2016. évi adományozását kezdeményezzék:

  • a képviselő-testület tagjai,
  • a tatai lakóhellyel rendelkező magánszemélyek,
  • a tatai székhellyel bejegyzett intézmények, gazdasági társaságok, egyesületek, egyházak és civil szervezetek.

Az alábbi kitüntetések adományozására lehet javaslatot tenni:

  • Tata Város Zsigmond Király Díja

Azon magánszemélynek adományozható, aki tevékenységével a város anyagi, szellemi, erkölcsi értékeit jelentősen gazdagította, országosan vagy nemzetközileg értékelt tevékenységével a város ismertségét, rangját növelte.

  • „Tata Városáért” kitüntetés arany, ezüst, bronz fokozatban

Azon személyeknek, vagy közösségeknek adományozható, akik/amelyek Tatán tevékenykednek és szakterületükön a város egészéért végzett magas fokú szakmai tevékenységgel öregbítik városunk hírnevét.

  • Tata Város Díszpolgára cím

Azon magyar vagy külföldi állampolgárságú élő személynek adományozható, aki többek között tevékenységével, illetve adományaival a város anyagi, szellemi és erkölcsi értékeit jelentősen gazdagította, fejlődésében kiemelkedő érdemeket szerzett; országosan, illetve nemzetközileg értékelt tevékenysége révén a város ismertségét, rangját növelte vagy növelheti, kapcsolatainak körét bővítette vagy bővítheti.

A javaslatokat az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet Tata Város Polgármestere részére 2016. április 30. napjáig eljuttatni postai úton, vagy személyesen.

A formanyomtatvány igényelhető a hivatal szervezési csoportjánál vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról – www.tata.hu -.

A kitüntetések adományozásáról szóló 12/2004.(IV.5.) önkormányzati rendelet teljes szövege az önkormányzat honlapján olvasható.

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal