Folytatják munkájukat a Tatai Helyi Közösség tagjai-az akciócsoport beadta pályázatát

Tata Város Önkormányzata, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében meghirdetett EU-s pályázatból (TOP CLLD) szeretne forrást biztosítani több projektje megvalósítására, melyek közül kiemelkedik a Móricz Zsigmond Könyvtár áthelyezése, és a Tiszti klub felújítása. A pályázathoz kapcsolódóan korábban megalakult a Tatai Helyi Közösség - Helyi Akciócsoport (HACS) 15 taggal, amely konzorciumi formában fog működni. A konzorcium vezetője: Tata Város Önkormányzata. A helyi tervező közösség tagjai elkötelezettek a város jövője mellett, és a közösségi stratégiaalkotás folyamatához ötleteikkel hozzá tudnak járulni.

A múlt hónapban elkezdte Tata Város Önkormányzata a közösségi szinten irányított helyi fejlesztések alapját képező Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megalkotásához szükséges műhelymunkát, a város életében szerepet játszó, meghatározó szervezetek bevonásával. A műhelymunka keretében indult el az a folyamat, melynek eredményeképpen meg lehetett határozni, hogy a konzorcium pontosan mire szeretné felhasználni az esetlegesen sikeres pályázati pénzeket. A stratégiai tervezés sikeres volt, számos ötlet és javaslat érkezett, melyek közül kiemelkedik a kulcsprojekt, az új tudásközpont létrehozása a felújítandó Tiszti klubban. A beérkezett ötletek, javaslatok képezik az alapját Tata Város Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájának, mellyel lehet pályázni a TOP forrásra, amely a város vonatkozásában 800  millió forintot jelenthet.
A Tatai Helyi Közösség Akciócsoportja 15 szervezetével, a tagok megválasztották a munkaszervezet vezetőjét, valamint a bírálóbizottsági és felügyelőbizottsági tagokat, így valamennyi HACS tag szerepet kapott az Akciócsoportban való részvételén túl is. A létrehozandó szervezeti struktúrában fontos volt a különböző szférák képviselőinek kiegyensúlyozott aránya. A szervezeti felállást, a tagok egyhangúan fogadták el.

A héten került sor a CLLD pályázaton belül a Tatai HACS újabb ülésére, amelynek keretében, terv szerint a Helyi Közösség elfogadta a helyi közösségi fejlesztési stratégiát, és a tagok megkötötték a konzorciumi megállapodást is. Minderre azért volt szükség, hogy a Tatai HACS az első ütemben be tudja adni  pályázatát, a 800 millió forintos keretösszegre.