Államalapító királyunk emléke előtt tisztelegtünk

Tata Város Önkormányzata és a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. szervezésében augusztus 20-án a Kossuth téren zajlott az államalapító Szent István király tiszteletére rendezett ünnepség Tatán, ahol kiosztották az idei városi kitüntetéseket is.

A 19 órakor kezdődő ünnepi műsor előtt szentmisét mutatott be Havassy Bálint plébános a Szent Kereszt Plébániatemplomban, majd ezt követően ökomenikus kenyéráldásra került sor.

 A „Szóból szikla” című ünnepi műsort Pesty-Nagy Kati opera és színházrendező álmodta meg. A Szent István király tiszteletére megalkotott előadás egyik legfontosabb üzenete az alkotó szerint az volt, hogy a szó nemcsak egy tova röppenő ígéret, hanem törvénnyé, sziklává is válhat, mint ahogyan az államalapító szavai is állandó igazságává váltak a nemzetnek. A programban tanítványaival fellépett Nyisztor Ilona, Magyar Örökség és Európa Polgári Díjjal kitüntetett csángó népdalénekes és tanítványai, valamint felhangzott Derzsi György és Pesty-Nagy Kati, erre az alkalomra írt háromrészes daltöredéke is, mely 14. századi himnusztöredékek alapján készült, s a tataiak Bodnár Vivien színművésznő előadásában hallhatták.

„Légy résen! - szól több mint 100 esztendeje a cserkészek köszöntése, mely  éberségre szólította, és ahol ma is működik, szólítja a fiatalokat szerte a világban – kezdte a Kossuth téren ünnepi beszédét Michl József polgármester, aki hozzátette:- Akiknek van fülük a hallásra, hallják meg: légy résen! Figyelj mindenre ami segíti, emeli életedet, de abba az irányba is légy figyelmes, ami rombolja, tönkreteheti mindazt amit felépítettél, elértél, hogy éberségeddel védekezni tudj. Ilyenkor augusztus 20-án, nemzetünket létében és életében ezer esztendőre is megerősítő királyunkra, Szent Istvánra figyelünk, rá emlékezünk, mint gyermeke jövőjéért igaz módon aggódó, de őt egyáltalán nem kényeztető édesapára, mint egy nemzet határozott, erőskezű és újjáépítő, de semmiképpen nem megalkuvó összefogójára. A városvezető kiemelte:- Most egy olyan korszakot élünk, amelyben ugyan hétköznapoknak tűnő időszak van velünk, de ezek a hónapok keményen érintik mindennapi életünket. Szent István bölcsességére van szükségünk, hogy ezen hónapokon átsegítsük közös életünket, és Európáét is. Magyarország Európát védelmező hivatásáról most sem mond le - nem mondhat le - még akkor sem, ha vannak olyan megmondó emberek, akik megtévesztenek az igazság elhallgatásával, megosztást szítanak a nemzetek ügyeibe való beavatkozással, álszent módon elterelik a figyelmünket a veszedelemről, és mindent megtesznek, hogy elmenjen a kedvünk az eredeti célként megfogalmazott, nemzetek igazi közös Európájának megteremtésétől. A polgármester megköszönte mindenki fáradozását, aki csak egy kicsit is hozzátesz a város szépítéséhez, működőképességéhez, erősödéséhez, s hozzátette: - Fáradozzunk, dolgozzunk közösen ezután is Tatáért, s legyünk továbbra is éber őrzői nemzetünknek, közösségünknek, családunknak, és ne feledjük a cserkészek köszöntését: légy résen!

Bencsik János országgyűlési képviselő ünnepi beszédét azzal kezdte:- feltehetjük a kérdést, hogy ebben az 1100 esztendős kárpát-medencei megmaradásban nemzeti szinten mi a titok. Nincs titok - mondta a képviselő - életgyakorlat van, több mint 30 egymásba fonódó nemzedék életgyakorlata, amely a közös szokásokon, a közös törvényeken, a szokások megélésen, a törvények betartásán alapszik. Életgyakorlat, amely elvárások és ragaszkodások nélkül szolgálja a másikat, s nem félelemből, nem haszonlesésből, mert ezt a szolgálatot a belső rend, a közösség iránti elkötelezettség mozgatja, és tekintetbe veszi a másikat. Tekintetbe venni egymást a kölcsönösségen alapul, ami bizalmat szül, s a bizalom éltet, megerősít, megtart, közös szokásokon és kultúrán alapul, s ez a megtartó erő az, amely az életgyakorlatban gyökerezik. Bencsik János hozzátette:- A közös szokások és a törvények megélése, megtartása mellett még egy nagyon fontos dolog kellett a megmaradáshoz, ami kell a mai nap is - ez pedig az ország határainak megvédése. Szeretnék a közösségünk nevében köszönetet mondani azoknak a rendőreinknek és katonáinknak, akik innen a Tatai-medencéből teljesítik a szolgálatot a déli országhatáron annak érdekében, hogy az országunkat megvédjék, hogy mi, az életgyakorlatunk végzése által épülhessünk, és építhessük egymást. Hálás szívvel köszönjük nekik ezt a szolgálatot és munkát. Kívánom azt mindannyiunk számára, hogy találjuk meg a saját életünkben azt a gyakorlati utat, amely a hivatásunk, munkánk, szolgálatunk elvégzésével együtt is örömet tud jelenteni magunk számára, és ezáltal a közösségünk, a családunk számára is. Ez az igazi megtartó erő, ez tartott meg bennünket és ez is fog megtartani, ez a szép, kerek üzenete ennek a mai napnak – mondta Bencsik János.

Az ünnepségen, a Kossuth téren átadták a képviselő-testület által alapított díjakat is. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete ebben az évben hat személyt és egy közösséget részesített városi elismerésben. 

2016-ban a legmagasabb kitüntetésben, a Tata Város Zsigmond Király díjban  - mely azon magánszemélynek adományozható, aki tevékenységével a város anyagi, szellemi, erkölcsi értékeit jelentősen gazdagította, országosan vagy nemzetközileg értékelt tevékenységével a város ismertségét, rangját növelte  - Kövesdi Mónika  művészettörténész részesült, a város történeti értékeinek, képző- és iparművészeti alkotásainak, kutatási eredményeinek a nagyközönséggel való megismertetésében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseképpen.

A Tata Városáért kitüntetés arany fokozatában 2 személyt és 1 szervezetet részesített idén a képviselő-testület:

-Markos Anikó építész-tervezőt, magas szakmai színvonalú építésztervezői tevékenységéért, mellyel városunk építészeti arculatának formálásában meghatározó szerepet tölt be.

-Schenk Lászlónét, a Szent Gergely Lakóotthont működtető Esőemberekért Egyesület elnökét, a megváltozott munkaképességű és autista emberek  beilleszkedése és társadalmi elismerése érdekében végzett több évtizedes, kimagasló, önzetlen tevékenységéért, értéket létrehozó intézményszervező munkásságáért.

- És a Szöllősi Pincészet Kft-t, családi vállalkozásként Tata hírnevének öregbítésében, fesztiválturizmusának népszerűsítésében, fellendítésében betöltött szerepéért.

Tata Városáért kitüntetés ezüst fokozatában ketten részesültek idén:                

-Dezső Marianna zenepedagógus Tata város zenei és művészeti életében betöltött kiemelkedő és elkötelezett zenepedagógiai tevékenységének, a Tatai Barokk Fesztivál és a nemzetközi zenei mesterkurzus megszervezésének elismeréseképpen,

-Molnár László okleveles építőmérnök pedig a város kiemelt projektjeinek előkészítésében, Tata kiterjedt természetvédelmi területeinek, út- és közműhálózatának gondozásában betöltött önzetlen, lelkiismeretes szakmai tevékenységének elismeréseképpen.

Végül a Tata Városáért kitüntetés bronz fokozatában egy díjazott részesült, Kun Imre, a Tatai Nyugdíjas Klub elnöke, aki kiemelkedő, odaadó, önzetlen közösségformáló tevékenységének elismeréseképpen vehette át a díjat.

A díjazottaknak szívből gratulálunk, hálásan köszönjük városunkért végzett áldozatos, kiemelkedő munkájukat, mellyel tovább építik, szépítik környezetünket, segítik közösségünket, és maradandó értékek megteremtésével járulnak hozzá Tata jelenéhez és jövőjéhez!

A program ünnepi nagykoncerttel zárult szombat este A műsorban J.S.Bach: Magnificat, és Handel: Tűzijáték szvit című darabjai szerepeltek. A koncerten közreműködött Tatabánya Város Szimfonikus Zenekara-karmester: Román Géza, a Tatabányai Madrigálegyüttes-karnagy: Saltzer Géza, az Egressy Kórus Tata- művészeti vezető: Robozné Schőnfeld Zsuzsanna, és az Esterházy Énekeggyüttes Tata - kórusvezető: Schmidt Mónika.

Az ünnepi műsorban közreműködött Petrozsényi Eszter színművésznő.