Népszavazás - 2016. Október 2.

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”  kérdés eldöntésére Magyarország Köztársasági Elnöke 2016. október 2. napjára országos népszavazást tűzött ki.

 

 A jogszabályok előírásainak figyelembevételével az alábbiakban olvashatnak tájékoztatót arról, hogy október 2-án, vasárnap reggel 6.oo óra és 19.oo óra között a választópolgárok milyen módon gyakorolhatják  választójogukat.

A Nemzeti Választási Iroda 2016. augusztus 5 – 15. napja között értesítőt küldött a választópolgároknak arról, hogy szerepelnek a választójogosultak névjegyzékében, s választójogukat hol, melyik szavazóhelyiségben gyakorolhatják. Tatán a 2014. évi őszi helyhatósági választásokra kialakított szavazóhelyiségek székhelyében nincs változás, ha lakóhelye nem változott, akkor mindenki ott adhatja le szavazatát, ahol ez 2014-ben megtörtént.

A választópolgár a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba bejegyzett állandó lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékében szerepel, és alapesetben itt gyakorolhatja választójogát.

A szavazóhelyiségben a választópolgárnak igazolnia kell:

személyazonosságát

o   magyar személyazonosító igazolvánnyal,

o   magyar útlevéllel,

o   magyar vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal) vagy

o   fogvatartottak mozgóurnával való szavazásakor nyilvántartási adatlappal,

és

lakcímét

o   lakcímkártyával (a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény vagy a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány is elfogadható, ha tartalmazza a lakcímet),

o   fogvatartottak mozgóurnával való szavazásakor nyilvántartási adatlappal,

vagy

személyi azonosítóját

o   lakcímkártyával,

o   hatósági bizonyítvánnyal vagy

o   személyazonosító jelről szóló igazolással.

Felhívom a figyelmet arra, hogy az egyes okmányok igénylése során kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas  a személyazonosság igazolására.

A választópolgár a személyazonosságának és lakcímének, vagy személyi számának igazolását követően megkapja a lebélyegzett szavazólapot és a borítékot, melyek átvételét a névjegyzéken történő aláírással igazolja.

Szavazni az „Igen” vagy a „Nem” feletti körbe írt, két egymást metsző vonallal (pl. X vagy +) lehet. A szavazást követően a szavazólap a borítékba helyezhető. Ezt követően a szavazólapot a szavazóurnába kell helyezni.

Szavazni minden esetben személyesen lehet, a szavazókör szerinti helyiségben. Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát kérhet. A mozgóurna igénylésére abban az esetben van lehetőség, ha azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága… stb. miatt gátolt a mozgásában. Egyéb indokok alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére. A mozgóurna iránti kérelemnek előzetesen szeptember 30-án 16.00 óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához, vagy a népszavazás napján, október 2-án legkésőbb 15.00 óráig kell benyújtani a szavazatszámláló bizottsághoz (a továbbiakban: SZSZB) az igénylést. A kérelmet meghatalmazott útján is be lehet nyújtani. A mozgóurnás szavazás iránti kérelem nyomtatványa szintén www.tata.hu/nepszavazás vagy a www.valasztas.hu oldalról letölthető.

Előfordulhat, hogy a választópolgár  a szavazás napján Magyarországon, azonban a lakóhelyétől eltérő településen – vagy ugyanazon a településen, de a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén – tartózkodik, ő is szavazhat, de előtte át kell jelentkeznie. 

Az átjelentkezés iránti kérelmet a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodának (a település jegyzőjének) legkésőbb 2016. szeptember 30-án, pénteken 16.00 óráig történő beérkezési határidővel nyújthatja be személyesen, levélben vagy a www.valasztas.hu elektronikus felületen. A kérelem levélben történő benyújtásához a formanyomtatványt kell használni, mely szintén a www.valasztas.hu oldalról, vagy a www.tata.hu/nepszavazás oldalról tölthető le. Személyes ügyintézés esetén a bejelentett, lakcímkártyán szereplő tartózkodási hely szerinti helyi választási irodában is benyújtható a kérelem.

Ebben az esetben a helyi választási iroda vezetője felveszi  a választópolgárt az érintett település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, és törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből. Így kizárólag abban a szavazókörben adhatja le szavazatát, ahova átjelentkezett. Tatán az átjelentkezettek részére kijelölt szavazókör a 01. számú, mely a Tata, Bercsényi u. 7. sz. alatt (Bláthy O. Szakközépiskola és Kollégium) található.

Emellett annak lehetőségét is biztosítja az átjelentkezés, hogy egy mozgásában gátolt választópolgár akkor is szavazhasson, ha nem otthon, hanem például kórházban tartózkodik Tatán, de a lakcímétől eltérő szavazókör területén. Ebben az esetben a lakcíme szerinti szavazókör SZSZB-jétől nem kérhet mozgóurnát, hiszen azt az SZSZB csak a szavazókör területén belül viheti ki. Ha azonban a választópolgár átjelentkezési kérelmet nyújt be ugyanazon településre, ahol lakik, (azaz Tatára) átkerül az átjelentkezettek részére kijelölt tatai 01. számú szavazókör névjegyzékébe, és a kijelölt szavazókör SZSZB-jétől már kérheti, hogy mozgóurnával keresse fel, bárhol is tartózkodik a településen.

Az átjelentkezésre irányuló kérelem visszavonására szeptember 30-án 16.00 óráig van arra lehetőség.

Előfordulhat, hogy a tatai állandó lakóhellyel rendelkező választópolgár október 2-án külföldön tartózkodik és szeretne élni választójogával. Ilyen esetben is mód van a külképviseleteken választójogának gyakorlására a nagykövetségeken, vagy a főkonzulátusokon.  A külképviseleten való szavazáshoz a választópolgárnak kérelmeznie kell a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét legkésőbb 2016. szeptember 24-én 16 óráig a magyarországi lakóhelye szerinti jegyzőtől. A kérelem benyújtható személyesen, levélben vagy a www.valasztas.hu oldalon. A kérelem levélben történő benyújtásához a formanyomtatvány www.tata.hu/nepszavazás vagy a www.valasztas.hu oldalról letölthető.  A kérelem alapján a jegyző felveszi a választópolgárt a külképviseleti névjegyzékbe, egyidejűleg törli a lakóhelye szerinti szavazók névjegyzékéből. Így a szavazás napján a választópolgár kizárólag a megjelölt külképviseleten adhatja le szavazatát.

Előfordulhat, hogy a választópolgár kérelme alapján már szerepel a külképviseleten szavazók névjegyzékében, azonban október 2-án mégis Tatán szeretne szavazni. Erre akkor lesz lehetősége, ha legkésőbb szeptember 24-én 16.00 óráig kéri a külképviseleti névjegyzékből való törlését.

Fontos, hogy a külföldön szavazó, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok kizárólag személyesen, Magyarország külképviseletein szavazhatnak, levélben nem.

Amennyiben a választójog gyakorlásával kapcsolatosan vagy bármely választást érintő egyéb kérdés merül fel, a Tata Város Helyi Választási Iroda munkatársai hivatali munkaidőben személyesen, vagy az 34/588-663, 34/588-693 vagy a 34/588-641-es telefonszámokon készségesen nyújtanak segítséget, illetve tájékozódhatnak a www.valasztas.hu vagy a www.tata.hu honlapokon.

T a t a ,  2016. szeptember 14.

                                                                                           Dr. K ó r ó s i   Emőke  jegyző, Tata Város Helyi Választási Iroda vezetője