A Élővizek Városa adott helyet a Vizes Élőhelyek ünnepének

A Vizes Élőhelyek Világnapján szerveztek ünnepi rendezvényt Tatán, az Új Kajakház Ökoturisztikai Központban.

A rendezvényt a Földművelésügyi Minisztérium, a Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottság, az Által-ér Szövetség és Tata Város Önkormányzata közösen szervezte. A 2017-es világnap központi témája a „Túl sok víz-túl kevés víz, a vizes élőhelyek szerepe a kockázatok csökkentésében” volt.

1971. február 2-án az iráni Ramsar városában írták alá a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyekkel kapcsolatos szerződést, a Ramsari Egyezményt, mely 1975-ben lépett hatályba és azóta a világ minden tájáról 169 ország csatlakozott hozzá. Az egyezmény értelmében vizes területnek számítanak azok az akár természetes, akár mesterséges, állandó vagy ideiglenes mocsaras, ingoványos, tőzeglápos vagy vízi területek, amelyeknek vize álló, áramló, édes, félédes, sós, ideértve azokat a tengervíz-területeket is, amelyek mélysége apálykor nem haladja meg a hat métert, valamint az időszakosan kiszáradó szikes tavak. A ramsari egyezmény célja a vizes élőhelyek megőrzésének elősegítése, és az ehhez szükséges jogi, intézményi keretek megalapozása. Az általa létrehozott Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek Jegyzékében minden résztvevő állam legalább egy vadvizes területe szerepel. A ramsari listát ma már több mint 1900 helyszín alkotja, az 1979-ben csatlakozott Magyarországról 29 élőhelyet vettek fel, melyek összterülete 243.000 hektár.

A tatai rendezvény moderátora Dr. Rácz András, környezetügyért felelős helyettes államtitkár (FM) volt, aki megnyitójában kiemelte: - a ramsari az egyik legdinamikusabban fejlődő egyezmény a világon, amely a vízimadarak védelmén túl mára eljutott a komplex vízi, ökoszisztémák védelméig is. Manapság látható, hogy a vizes élőhelyek szorultak vissza leginkább az emberi tevékenységek során, nagymértékben feldarabolódtak, s védelmük folyamatos jelenlétet, állandó beavatkozást igényel. A helyettes államtitkár hozzátette:- bár az Európai Unió ma már általánosságban egyre szűkülő forrásokat biztosít tagállamai számára, de a természetvédelemben az új programozási időszakban a környezet és energiahatékonysági operatív programban a korábbiakhoz hasonló nagyságrenddel tudnak dolgozni mind összegszerűségben, mind pedig a tervezett beavatkozási területeken is, így újra 100.000 hektáron tudják majd javítani a feltételeket ebben a ciklusban is országszerte.

A rendezvény házigazdájaként Michl József a természettel szembeni emberi felelősségvállalás kapcsán köszöntőjében elmondta: – a környezetünkben lévő számtalan kincset és szépséget ajándékba kaptuk azért, hogy egyrészt élvezzük, örömmel használjuk, de azért is, hogy neveljük, kiegészítsük, s mellé teremtsük a magunk tehetsége szerinti részünket, feladatunkat úgy elvégezve, hogy örökségünket tovább tudjuk adni az utánunk következő generációknak. A polgármester kiemelte:- a tatai vizes élőhelyek területe az egyetlen a 29 magyarországi ramsari területből, amely államilag nem védett, hanem csak helyi védett területként van jelen. Tata mindent megtesz a vizeiért, de a város nagy örömmel venné, ha ezeknek az élőhelyeknek a védelme országos üggyé is válna.

Bencsik János országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának alelnöke a rendezvényen úgy fogalmazott: - a helyes sorrendben először létezik a természeti környezet a maga működési rendjével, törvényszerűségével, amely maga a teremtés rendje is. Ezen belül létezünk mi, részesei és részei ennek a nagy együttműködésnek, melynek hasznát vesszük, s hozzá is tudunk tenni, majd ezt követi az általunk keletkeztetett összes tevékenység ami a megélhetésünket szolgálja: a gazdaság. Bencsik János kiemelte: - nem a gazdaságért van a természet és az ember, hanem az emberért van a gazdaság, amelynek bele kell illeszkednie a természet által biztosított rendszerekbe, mindez pedig hozzáállás, jó szándék, megértés és szeretet kérdése, így a helyben élő embereken, az ő értékrendjükön, gyakorlatán múlik.

Prof. Dr. Dévai György, a Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottság elnöke gratulálva a természetvédelem területén eddig elért tatai eredményekhez elmondta: –nagy öröm, hogy a világnap megünneplésére idén Tatán került sor, hiszen a bizottság már többször tárgyalt arról, hogy városunknak van a legnagyobb esélye arra, hogy egy új kezdeményezés nyomán a Ramsari Város kitüntető címet elnyerje. Ehhez mind a bizottság, mind az állami természetvédelem is igyekszik minden segítséget megadni – tette hozzá Dévai György.

A helyszínen a köszöntőket követően szakmai előadásokat hallhattak az érdeklődők. Szabó Zsófia Zulejka (SZIE): A Serház-zugi Holt-Tisza tájvizsgálata és értékelése, Csepregi András (Hydrosys Kft.): Emelkedő karsztvizek, újjáéledő karsztforrások a Dunántúli-középhegységben, Ebesfalvi Sarolta (HNPI): A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése keretében készült tározók lehetséges "hasznosításáról" valamint az árvíz-belvíz aktuális ügyei, míg Musicz László (Által-ér Szövetség): Vizes élőhelyek, élőhely rekonstrukciók az Által-ér völgyében címmel tartott beszámolót. A konferencia programjában végül a Vad Szigetköz - A szárazföldi delta című magyar természetfilmet vetítették le.