Februári ülését tartotta a városi képviselő-testület

22 napirendi pontot tárgyalt Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete februári ülésén, a Városháza dísztermében.

A testület, munkáját rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztések megvitatásával kezdte, ezek sorában szerepelt többek között a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása, melynek nyomán minimális összeggel nőnek a gyermekétkeztetési térítési díjak. Emellett a városunk építészeti és városszerkezeti értékeinek helyi védelméről szóló rendelet is módosításra került, Tata településrendezési eszközeivel együtt. Ezzel kapcsolatban Michl József az ülést követő sajtótájékoztatóján elmondta:- nagyon jó hír a tataiaknak, hogy már konkrétan is tárgyalhattak a képviselők a Kossuth téren álló régi postaépület megújulásáról, ugyanis a tervező csapat eljuttatta elképzeléseit az Önkormányzathoz, ennek nyomán kellett módosítani a helyi szabályozási tervet. A mostani épületet elbontják, a helyére teljesen új posta épül, a jelenlegi méretben és stílusban, akadálymentesített bejárattal.

A gazdasági társaságokhoz kapcsolódó előterjesztések sorában a Tatai Öreg-tó Halászati Kft.-vel kapcsolatban is döntéseket hozott a testület. A város életében új feladat a cég működtetése, ezáltal Tata részt vehet a helyi halászatban, jogot szerezve arra, hogy az Öreg-tóban halászati tevékenységet gyakoroljon. A konkrét üzleti tevékenység elindításával a város költségvetése mintegy 30 millió forintot irányzott elő erre az évre a Kft. működésére. Mivel ez az összeg nem elég a feladatok végrehajtásához, ezért egy tőkeerős, komoly szakmai múlttal rendelkező cég bevonásával folytatódik a munka, így az Aranyponty Zrt.-vel való együttműködés részleteiről is szavaztak a képviselők. Ezt követően aktualizálták a Tatai Városgazda Nonprofit Kft.-vel kötött közhasznúsági megállapodást, majd elfogadták a Tatai Városkapu Zrt. 2017. évi üzleti tervét, és az Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2017. évi pénzügyi tervét.

Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések is szerepeltek a napirendi pontok között, ezek sorában döntés született az Ady Endre u. 19. szám alatti ingatlanra beérkezett pályázat elbírálása, valamint a Városi Sportcsarnokhoz kapcsolódó parkolók kialakítása ügyében.

A humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztések között szerepelt a szociális alapszolgáltatások és intézményi szakellátások igénybevételére vonatkozó térítési díjak áttekintése. A képviselő-testületnek a kistérség által fenntartott Szociális Alapellátó Intézmény és a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona esetében döntenie kell a térítési díjakról, melyek kis mértékben való változtatásáról szavaztak. Ezt követően tájékoztató hangzott el a „Gyermekbarát város” intézkedési tervében foglaltak tavalyi teljesüléséről, valamint az idei intézkedési terv meghatározásáról. Ezzel kapcsolatban Michl József tájékoztatott arról, hogy régi és szép programja az Önkormányzatnak az, hogy gyermekbarát városként különös tekintettel figyeljen a legkisebbekre, segítve az ifjúság életét, mindennapjait. A polgármester külön köszöntet mondott minden tatai civilszervezetnek, az egyházaknak és oktatási-nevelési intézményeknek azért a munkáért, amelyet a programban 2016-ban elvégeztek, ezzel is szolgálva a gyerekek fejlődését, és a családok megerősítését.

Az ülésen az egyéb napirendi pontok között tárgyaltak az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez való csatlakozásról, és a Kuny Domokos Múzeum magasabb vezetői pályázatának kiírásáról. A múzeum igazgatója Perger Gyula, január végén közös megegyezéssel távozott az intézmény éléről, ezért a megüresedett vezetői beosztásra az Önkormányzat pályázatot írt ki. Emellett egy közterületek és magánutak elnevezéséhez kapcsolódó előterjesztés nyomán, Látó-hegyi utak, dűlők elnevezéséről is szavaztak a képviselők, mivel az Önkormányzat fontosnak tartja, hogy a városnak ezen a részén is névvel ellátott utak segítsék a tájékozódást. A változtatásokról hamarosan térképes és részletes tájékoztatást is kapnak a tataiak a város honlapján.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete március végén tartja majd következő ülését.