Intézményvezetői pályázati kiírás

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A pályázati kiírás a mellékletben olvasható.