Üléseztek városunk képviselői

A Városháza dísztermében tartotta soros ülését Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, amely 19 napirendi pontban döntött március utolsó szerdáján.

Az ülés kezdetén Michl József köszöntötte V. Smídt Róbert szőgyéni fafaragóművészt, akinek oklevelet adományozott abból az alkalomból, hogy „Himnusz” című táblaképét először Tatán mutatta be.

A napirendek sora rendelet-alkotáshoz és településrendezéshez, városfejlesztéshez kapcsolódó előterjesztésekkel kezdődött, többek között a településfejlesztési koncepcióhoz, a városunk építészeti és városszerkezeti értékeinek helyi védelméről szóló önkormányzati rendelethez, és a Települési Arculati Kézikönyvhöz kapcsolódóan. Utóbbiról Michl József az ülést követő sajtótájékoztatóján elmondta: - az arculati kézikönyv elkészítésével kapcsolatban lakossági fórumot is rendeznek majd, hogy összefoglalhassák azokat a stílusbeli eszközöket és lehetőségeket, melyeket a tervezők és építtetők használhatnak a jövőbeni építkezéseknél. Ebben a témában fontos, hogy a tataiak és a szakma is elmondhassák a véleményüket, s végül egy olyan arculati kézikönyv jöhessen létre, amelyet használhatnak majd az építkezők.

A testület módosította az Önkormányzat által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló rendeletét is, így a jövőben a felsőoktatásban tanulók részére kiírt Öveges József Ösztöndíjra már a mesterszakon tanulók is jelentkezhetnek.

A városüzemeltetéshez kapcsolódó előterjesztések között kapott helyet a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. beszámolója, a társaság Tata Város 2016. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan. A tavalyi évről szóló beszámoló nyomán idén 9 millió forintot kell az Önkormányzatnak kifizetnie a társaság részére, veszteségének pótlására. Erre törvényi kötelezettség van azokon a településeken, ahol helyi járatú autóbuszok közlekednek. A város ezzel együtt évente 40 millió forintot ad a Zrt.-nek, ennek az összegnek jelentős részéből buszbérletet vásárol az Önkormányzat a tatai diákok számára. A veszteség azáltal csökkenhetne, ha többen utaznának tömegközlekedéssel Tatán. A napirendhez kapcsolódik az is, hogy a Tesco közölte: - a jövőben nem kívánja támogatni azt a buszjáratot, amely a vásárlókat az üzlethez és vissza szállítja a városban, így valószínűleg ez a járat nem tud majd üzemelni. Michl József a témával kapcsolatban úgy nyilatkozott: - kiemelten kezelik az Ipari Parki tömegközlekedést, mert fontos, hogy mindazok, akik az iparterületeken működő cégeknél dolgoznak, időben és minél rugalmasabban elérjék munkahelyeiket. Ezen a területen szeretnének továbblépni, valamint az iskolai járatokat pontosítani és finomítani, hogy lehetőség szerint minél többen eljussanak buszokkal munkába és iskolába egyaránt.

A márciusi ülésen tájékoztató hangzott el a Tatán működő közműszolgáltatók 2017. évi fejlesztési terveiről, valamint az önkormányzati intézményekre vonatkozó energia megtakarítási intézkedési terv készítéséről is.

A vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések között a képviselők szavaztak az új Városi Sportcsarnok tulajdonjogára és üzemeltetésére, valamint  az Újhegyben található lőtér jövőbeni hasznosítására vonatkozó döntésekről is. A sportcsarnokról szóló megállapodást hosszas tárgyalássorozat előzte meg, melynek eredményeként a csarnok tulajdonosa Tata Város Önkormányzata lett. A létesítmény építéséhez szükséges önerőt korábban az Önkormányzat biztosította, míg az építtető TAC gyűjtötte hozzá a TAO támogatásokat. A város most átveszi az ingatlant, melyben a TAC bérelni fogja a számára szükséges teret és időt. Ugyancsak fontos döntés volt az a hosszú távú együttműködési megállapodás, melynek értelmében az Önkormányzat 15 éven át, évi 45 millió forintos támogatás nyújt a TAC-nak, a biztonságos sportegyesületi működés érdekében. A megállapodás keretében a TAC vállalja, hogy 800 főre növeli az olimpiai sportágakban versenyzői számát, és 2020-ig nemcsak férfi, hanem női csapatsportban is működtet országos bajnokságban legalább második ligában játszó csapatot. Az újhegyi lőtérrel kapcsolatban Michl József tájékoztatott arról, hogy az Önkormányzat vásárolt a lőtér mellett területeket, melyekre korábban városrészi központot terveztek, mára azonban inkább lakóterületnek használnák őket. A tervek szerint az Újhegyi út mentén lehetne létrehozni egy kis központot, ahol a jövőben egy óvodát, vagy helyi találkozóhelyet is lehetne létesíteni. Az erre vonatkozó koncepció megalkotását elfogadták a képviselők.

Az ülésen több napirendi pont is foglalkozott a Kuny Domokos Múzeummal, például az intézmény által használt ingatlanokkal, és a múzeum digitalizálási stratégiájának jóváhagyásával kapcsolatban. Az intézménynek egy informatikai fejlesztést kell végrehajtania, melynek során digitalizálják a meglévő tárgyi állományukat. Az általuk őrzött múzeumi tárgyak a magyar állam tulajdonát képezik, s most egy precíz, összefoglaló leltárt kell róluk készíteni.

A testület döntött arról az együttműködési megállapodásról is, melyet városunk az Edutus Főiskolával írt alá. Ezzel együtt Tata már 5 felsőoktatási intézménnyel működik együtt, melyek közül kiemelkedik a Soproni Egyetemmel és az Edutus Főiskolával kötött szerződés. Szeptemberben biztosan elindul a soproni együttműködés kapcsán Tatán a csecsemő és kisgyermeknevelő képzés a Piarista Rendházban, míg az Edutus Főiskola közreműködésével egy gazdasági jellegű képzés valósul majd meg, ennek részleteiről tárgyaltak a képviselők.

Az ülés végén a testület szavazott még többek között a Szakmai Képzésért Közalapítvány megszüntetéséről, illetve a közterületek és magánutak elnevezéséről is. A március 29-i ülés aktuális képviselői kérdésekkel zárult.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete áprilisban folytatja munkáját.