Várjuk a javaslatokat városi kitüntetések adományozására

A kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 12/2004.(IV.5.) önkormányzati rendelet alapján lehetőség van arra, hogy április 30. napjáig Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított helyi kitüntetések 2017. évi adományozását kezdeményezzék:

  • a képviselő-testület tagjai,
  • a tatai lakóhellyel rendelkező magánszemélyek,
  • a tatai székhellyel bejegyzett intézmények, gazdasági társaságok, egyesületek, egyházak és civil szervezetek.

 

Az alábbi kitüntetések adományozására lehet javaslatot tenni:

  • Tata Város Zsigmond Király Díja

Azon magánszemélynek adományozható, aki tevékenységével a város anyagi, szellemi, erkölcsi értékeit jelentősen gazdagította, országosan vagy nemzetközileg értékelt tevékenységével a város ismertségét, rangját növelte.

  • „Tata Városáért” kitüntetés arany, ezüst vagy bronz fokozatban

Azon személyeknek, vagy közösségeknek adományozható, akik/amelyek Tatán tevékenykednek és szakterületükön a város egészéért végzett magas fokú szakmai tevékenységgel öregbítik városunk hírnevét.

  • Tata Város Díszpolgára cím

Azon magyar vagy külföldi állampolgárságú, élő személynek adományozható, aki többek között tevékenységével, illetve adományaival a város anyagi, szellemi és erkölcsi értékeit jelentősen gazdagította, fejlődésében kiemelkedő érdemeket szerzett; országosan, illetve nemzetközileg értékelt tevékenysége révén a város ismertségét, rangját növelte vagy növelheti, kapcsolatainak körét bővítette vagy bővítheti.

A kezdeményező aláírásával ellátott javaslatokat az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet eljuttatni 2017. április 30-ig Tata Város Polgármestere részére postai úton, elektronikus úton -  polgarmester@tata.hu - vagy személyesen. A formanyomtatvány igényelhető a hivatal szervezési csoportjánál vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról: www.tata.hu.

A kitüntetések adományozásáról szóló 12/2004.(IV.5.) önkormányzati rendelet teljes szövege az önkormányzat honlapján olvasható.