Készül a város Települési Arculati Kézikönyve – várjuk a tataiak véleményét!

Tisztelt tataiak! Mindannyiunk feladata városunk megőrzésre érdemes jellegzetes, értékes szerkezetének, beépítésének, építészeti, természeti és tájképi arculatának védelme. Ehhez nyújt segítséget városunk arculati kézikönyvének megalkotása, mely egyébként jogszabályi kötelezettség is.

Az arculati kézikönyv társadalmi elfogadottságának biztosítása érdekében várjuk a tatai polgárok, a városban működő civil és a témához kapcsolódó szakmai szervezetek, vallási közösségek, gazdálkodó szervezetek előzetes véleményét.

A kézikönyv a település teljes közigazgatási területére készül. A kézikönyvben – a településképi követelmények megalapozására – meg kell határozni a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

A tervezett kézikönyv a következő fő részekre tagozódik:

- A település bemutatása, általános településkép, településkarakter.

- Örökségünk, a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők.

- Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával.

- A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató, közterületek településképi útmutatója – utcák, terek, közparkok, közkertek.

- Jó példák bemutatása: épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása.

- Jó példák bemutatása: sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések.

- Beépítési vázlatok (nem kötelező tartalom).

Az arculati kézikönyv elkészítése hasonló államigazgatási eljárásban történik, mint a településrendezési eszközök készítése, az eljárás dokumentumai és néhány település már elkészült kézikönyve megtekinthető a http://magyaryterv.etata.hu/telepulesrendezes/2017_tak/ internetes oldalon.

A témában lakossági fórumot tartok 2017. július 27-én 17:00 órakor a Városháza dísztermében (Tata, Kossuth tér 1.).  A fórumra minden tatait szeretettel várok. 

Előzetes véleményüket elküldhetik hagyományos levélben (Michl József, Tata, Kossuth tér 1. 2890), vagy e-mailben a tak@tata.hu  címre.

 

                                                               Michl József

                                                              polgármester