Várjuk a javaslatokat Tata Települési Arculati Kézikönyvéhez

Július 27-én, a Városháza dísztermében tartott lakossági fórumot Michl József polgármester, a készülő Települési Arculati Kézikönyvhöz kapcsolódóan.

A kézikönyv a város teljes közigazgatási területére készül, és segítséget nyújt Tata megőrzésre érdemes jellegzetes, értékes szerkezetének, beépítésének, építészeti, természeti és tájképi arculatának védelméhez. Az arculati kézikönyv megalkotása, jogszabályi kötelezettség is egyben.

Kiss Zsolt főépítész a fórumon elmondta: - Az építésügyi jogszabályok változása hozta magával azt, hogy az építési szabályzatokról a településképi követelményeket le kell választani. Ahhoz, hogy ezek a követelmények érvényesülni tudjanak, el kell fogadtatni a társadalom széles körével, hogy a településkép ismerete mindenki érdeke, és ehhez kell megalkotni egy olyan kézikönyvet, amely közérthető és bárki számára olvasható.  Az arculati kézikönyv gyakorlatilag egy képes album lesz ábrákkal és leírásokkal, ami segíti az itt élőket abban, hogy a településkép érdekében ők maguk is lépéseket tehessenek. Például ha valaki ingatlan felújítást vagy építkezést tervez, akkor a kézikönyv segíthet neki abban, hogy ne a várostól idegen formákat válasszon, hanem a végeredmény illeszkedjen a tatai arculathoz. Ez vonatkozik a közterületek illetve a tájkép kialakítására is.

A tervezett kézikönyv a következő fő részekre tagozódik:

- A település bemutatása, általános településkép, településkarakter.

- Örökségünk, a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők.

- Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával.

- A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató, közterületek településképi útmutatója – utcák, terek, közparkok, közkertek.

- Jó példák bemutatása: épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása, sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések.

- Beépítési vázlatok (nem kötelező tartalom).

Michl József polgármester a témához kapcsolódóan úgy nyilatkozott:- a városnak már gyakorlata van abban, hogy a tataiakat bevonja egy egy új projekt előkészítésébe, és az ilyen fórumok mindig pozitív tapasztalatokat hoznak. Az arculati kézikönyv elkészítése kicsit hasonlít a Magyary-terv megalkotásához, és bár annál lényegesen egyszerűbb, mégis nagyon fontos, hogy ötleteikkel, észrevételeikkel a városlakók bekapcsolódjanak ebbe a munkába is.

A csütörtöki fórum elsősorban az előkészítésről és a tájékoztatásról szólt, bemutatva a kézikönyv célját és jelentőségét valamint tematikáját. A találkozót hamarosan egy újabb fórum követi majd, amelyen továbbra is várják a javaslatokat, de a tataiak véleményüket elküldhetik hagyományos levélben (Michl József, Tata, Kossuth tér 1. 2890), vagy e-mailben a tak@tata.hu címre is.

Az arculati kézikönyv elkészítése hasonló államigazgatási eljárásban történik, mint a településrendezési eszközök készítése, az eljárás dokumentumai és néhány település már elkészült kézikönyve megtekinthető a http://magyaryterv.etata.hu/telepulesrendezes/2017_tak/ internetes oldalon.