Horst Arzt kapta idén Tata Város Zsigmond Király Díját

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017-ben Horst Arzt gerlingeni polgármester-helyettesnek adományozta Tata Város Zsigmond Király Díját, melyet augusztus 20-án, a Kossuth téren megrendezett ünnepségen adtak át.

Horst Arzt a Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn tagjaként jelentősen hozzájárult az egyesület magyarországi kapcsolatainak elmélyítéséhez, és a Tata-Gerlingen testvérvárosi kapcsolat létrejöttéhez. 1988-ban – úttörőként – vegyes vállalatot hozott létre saját akkori cége és egy tatai vállalkozás részvételével. 1995-ben egy kisbuszt adományozott városunknak. A gerlingeni „Tata Barátainak Köre” alapító tagja és hosszú éveken át titkára volt. Évente több autóbusznyi gerlingeni és stuttgarti vendéget hoz Magyarországra és Tatára is, és ő az egyik legfőbb helyi szervezője az itteni csoportok gerlingeni látogatásainak. Karitatív téren végzett önkéntes munkájával kapcsolatosan fontos megemlíteni a Tatai Evangélikus Egyházközség részére szóló adományt és segítségnyújtást, a tatai és a környékbeli óvodák szakmai és természetbeli támogatását, a szociálisan rászoruló tataiak számára nyújtott támogatást, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportjával és az autisták önsegítő csoportjával létesített együttműködést, valamint a Tatai Református Gimnáziumnak nyújtott támogatást.

A magyar-német együttműködés, különösen a Tata és Gerlingen közötti testvérvárosi kapcsolatok elmélyítése érdekében végzett sokrétű tevékenysége elismeréseképpen, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete Horst Arzt urat a Tata Város Zsigmond Király Díja kitüntetésben részesítette.

Az elismeréshez szívből gratulálunk!