Jenei Márta a Tata Városáért kitüntetés ezüst fokozatának díjazottja

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017-ben Tata Városáért kitüntetés ezüst fokozatában részesítette Jenei Mártát, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőjét. A díjat augusztus 20-án, a Kossuth téren megrendezett ünnepségen adták át.

Jenei Mártát a tataiak elsősorban mint polgármesteri titkárságvezetőt ismerik, de emellett anyakönyvvezetőként már több száz házasságkötésnél is közreműködött városunkban. Óvodapedagógus és tanítói végzettséggel rendelkezik, korábban óvodavezetőként és iskolaigazgatóként is dolgozott. Munkáját mindig szeretett szülővárosa, Tata és az itt élők érdekében végzi. Bármilyen ügyről és bárkiről is legyen szó, ugyanazzal a törődéssel és odafigyeléssel fordul a hivatalt felkeresőkhöz.

Hivatali elfoglaltságai mellett önként vállalt feladatként örömmel járul hozzá az önkormányzat rendezvényeihez, részt vesz azok szervezési feladataiban, előkészítésében, lebonyolításában, s műsorközlőként is közreműködik. Ezeket a feladatait önzetlenül, bármiféle ellenszolgáltatás nélkül végzi. Szabadidejében hozzájárul a város kulturális életének gyarapításához, hiszen tagja a tatai Egressy Kórusnak és Kamarakórusnak.

Két felnőtt gyermeke:Laca és Dóra, mindennél fontosabbak számára, önzetlen munkája, kitartása, emberi értékei teszik érdemessé a képviselő-testület és mindannyiunk elismerésére. Szakterületein végzett magas színvonalú munkájáért és kiemelkedő közösségi szerepvállalásainak elismeréseképpen részesült a Tata Városáért kitüntetés ezüst fokozatában.

Az elismeréshez szívből gratulálunk!