Humánszolgáltatások fejlesztésére nyert pályázatot Tata és a kistérség

December 15-én a Városháza dísztermében rendezte idei utolsó ülését a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács, melynek megbeszélése sajtótájékoztatóval kezdődött, egy a kistérséget érintő humánszolgáltatás-fejlesztéshez kapcsolódó nyertes pályázat kapcsán.

Tata Város Önkormányzata konzorcium keretében pályázatot nyújtott be a „Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában” címmel az EFOP-1.5.2-16-2017-00043 azonosítószámú projektre. A konzorcium vezetője Tata Város Önkormányzata, a tagjai: Vértestolna, Tardos, Szomód, Naszály, Kocs, Dunaszentmiklós és Baj önkormányzatai, valamint a Tatai Televízió Közalapítvány. A partnerönkormányzatok saját programmal és eszközbeszerzéssel vesznek részt a programban. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma december 4-i támogatási döntése értelmében 499.449.200.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette önkormányzatunkat, és a konzorciumi megállapodást kötött településeket, illetve a Tatai Televízió Közalapítványt.

A nyertes pályázattal kapcsolatos sajtótájékoztatón Bencsik János országgyűlési képviselő elmondta: - nagyon fontos a gazdaság, a munkahelyteremtés, de legalább ugyanennyire fontos az, hogy az itt élők számára ne csak az anyagi, hanem a szellemi és kulturális javak tekintetében is megfelelő legyen a szolgáltatási színvonal. Ehhez nyújt segítséget a magyar állam és az Európai Unió által biztosított pályázati összeg Tata és a kistérséghez tartozó települések számára. Tata, az általa felvállalt kulturális, közösségépítő szolgáltatásokra fordítandó költségvetési kiadásainak egy részét ezáltal meg tudja takarítani, miközben szép, a helyi közösséget építő rendezvényeket, és szolgáltatásokat tud megvalósítani.

A projekt fő céljai:

-A humán szolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása.

-A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése.

-A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése.

-A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása, és

-a kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

Michl József polgármester a Városházán úgy nyilatkozott:- Az elnyert összeget  három évre szólóan a város és a kistérség humán fejlesztéseire költik, többek között a rendezvényeinkre, kommunikációs eszközfejlesztésre, és számos olyan programra-szolgáltatásra, melyek Magyary Zoltán mintajárásához méltóan fogják a humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférést javítani, s a helyi közösségi erőforrásokat erősíteni.

A januárban induló és 2020 novemberéig tartó projekt során több mint 100 program és szolgáltatás valósul majd meg.

Ditzendyné Frank Mariann, a HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ ügyvezetője a pályázatról tartott tájékoztató előadását összefoglalva elmondta: - első körben a humánszolgáltatások fejlesztése a cél humánszakemberek foglalkoztatásának lehetőségével, hogy a különböző szakemberek - a pszichológusoktól kezdve a mentorokon át a közösségfejlesztési szakértőkig - három éven keresztül dolgozhassanak a konzorciumi partnerekkel.

A sajtótájékoztatót követően nyolc napirendi pontot tárgyalt idei utolsó ülésén a Társulási Tanács, többek között a 2018. évi költségvetés koncepciójáról, a központi orvosi ügyelet jövőbeni működtetéséről és a Tatai Járás Települései Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról.