Két új kiadványt mutattak be az év első Könyves Szerdáján

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban 2018-ban is folytatódik a Könyves Szerda programsorozat. Az év első alkalmán január 10-én délután, a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület két új kiadványát mutatták be: Virt László: Magyar nevelés, népi gondolat című könyvét, és Nagy Zoltán: A hegy - Mozaikképek Márton Áron életéből című DVD-jét.

A Magyar nevelés, népi gondolat: Adalék a huszadik századi magyar szellemtörténet egy fejezetéhez címet viselő könyv négy olyan pedagógus gondolataira épül, akik nemcsak katedrán próbálták ki magukat, hanem az emberformálásnak, a gondolkodás alakításának elméletét is gazdagították. Karácsony Sándor, Kodály Zoltán, Márton Áron és Németh László közös nevezője a nép és az értelmiség gondolkodását formálni akaró, népi gondolatban megfogalmazott pedagógiai törekvés, ami a XX. századra kialakult társadalmi kaszthatárok megszűntetésére törekszik. Ők négyen szellemtörténeti összefüggésben állnak egymással, hiszen gondolkodásuk határozott orientációt mutat, ugyanarra a problémára adnak választ, és válaszaikban párhuzamba kerülnek egymással – írja összegzésében a szerző, aki hozzáteszi: - Az 1930-as évekre bebizonyosodott, hogy a magyar társadalomban meglévő, erkölcsi-értékrendi eredővel rendelkező, strukturális-szociális válság előhívta az új minőség igényét. Ez a szellemi felhajtóerő keltette életre a népi gondolatot, a népi mozgalmat, népi irodalmat. Ha megnézzük a két háború közötti időszak magyar társadalomszerkezetét, akkor láthatjuk, hogy ezt a strukturális válságot leginkább a parasztság helyzete jelzi akár matematikai pontossággal. A népi gondolat nem hamis parasztromantika – e könyv négy fő „tartóoszlopa” egyértelműen cáfolja ezt –, hanem éppen a paraszti függést, a magyar társadalom rendies örökségét akarta felszámolni, az egész társadalom polgárosodását szolgálva ezzel.

A hegy című DVD Márton Áron filmes monográfiája. A dokumentumfilm szerkesztője és összeállítója, Nagy Zoltán hittanár Márton Áron (1896-1980) egykori gyulafehérvári püspök küzdelmes és hitvalló életútját mutatja be rokonok, tanítványok, munkatársak visszaemlékezései, korabeli újságcikkek és a szentéletű főpásztor beszédei, írásai alapján.

A két kiadványról a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban érdeklődhetnek.