Feltárási munkákkal kezdődött el a Kismosó-patak mederrendezése

Elindultak a Kismosó-patak mederrendezési munkálatai Tatán, a területen első lépésben a forrásmedence feltárását kezdték meg. A helyszínen Bencsik János országgyűlési képviselő és Michl József polgármester tartott sajtótájékoztatót március 28-án.

A Nagykert utca páratlan házszámú telkeinek végében az utóbbi időben jelentős elöntések jelentkeztek, melyeket a Kismosó–patak régi medrének környezetében korábban elapadt karsztforrások újra fakadása, valamint a karsztvíz által táplált talajvízszint jelentős emelkedése okozott. A problémát súlyosbítja, hogy a Kismosó-patak korábbi medre néhány évtizede megszüntetésre került és vele párhuzamosan, magasabb szinten zártszelvénybe helyezték a vízfolyást. Emiatt az egykori meder környezetének vízelvezetése ellehetetlenült.

A patak rendezésének célja, hogy a mederfenék süllyesztésével, a talajvízszint, vagyis a karsztvízszint lokálisan meg legyen csapolva, a mélyebb szinten fakadó vizek megfelelő biztonsággal elvezetésre kerüljenek és az ennek következtében kialakuló depressziós sáv hasznosíthatóvá váljon a kiszáradás következtében. A zárt csővezeték helyett egyértelműen nyitott árkot kell megépíteni, mivel ezzel a megoldással hatékonyabban biztosítható a part menti sávok víztelenítése. Egy 1885-ös kataszteri térkép alapján sikerült fellelni a Kismosó-patak forrásmedencéjének egy részét, melyben folyamatos vízutánpótlás tapasztalható. A medence teljes egészében akkor nem került feltárásra, viszont a pontos műszaki tartalom meghatározásához szükséges a további feltárása. A forrásmedence feltárását március 28-án kezdték meg. Ezzel párhuzamosan megkezdődik a kivitelező kiválasztását magában foglaló közbeszerzési eljárás lefolytatása is, így április végén, május elején elindulhat a mederrekonstrukció.

A helyszínen Michl József elmondta: - A magyar kormánytól, a forrásvíz okozta károk további elhárítási munkáira kapott támogatás felhasználása megkezdődhet, a tervek elkészültek, az engedélyek is megvannak, és hamarosan lezajlik a kivitelezők kiválasztása. A Kismosó-pataknál most elindult medence feltárási munkával az eredeti állapot visszaállítása a cél. A teljes mederrendezéssel kapcsolatban a polgármester tájékoztatott arról, hogy a területre eső Nagykert utcai kertvégek tulajdonosaival a szerződéskötések megtörténtek, az önkormányzat a kisajátítási munkát elvégezte. A tervek szerint nyár elejére a rendezési munkák nagy része elkészülhet.

Bencsik János országgyűlési képviselő a helyszínen úgy nyilatkozott:- Néhány hónap múlva a víz elvezetése a remények szerint megtörténik. Az egykori patakmedence feltárása mellett fontos: ahhoz, hogy a Kismosó-patak helyreállítását, vízelvezető képességét érdemben lehessen megoldani, szükséges az ott fakadó forráscsoport feltárása és befoglalása is, hiszen amíg az nem kapja meg a szabad utat, meg fogja keresni magának a helyet érintve a környékbeli udvarokat, tehát ki kell alakítani azt a depressziós teret ahová a víz szabad áramlással be tud majd jönni, kanalizálódik, és el lehet vezetni. A medence és a fakadó forráscsoport a városnak egy olyan pontján található, amelyet a későbbiekben - akár pályázati segítséggel - turisztikai attrakcióként is be lehet mutatni a Kálvária-domb, Kőfaragó Ház vagy a városközpont látogatói számára. Az országgyűlési képviselő a sajtótájékoztatón beszámolt a Május 1. út rendbetételéről is. A Magyar Közút és az önkormányzat megállapodása alapján a munkák a két nagy kora nyári tatai fesztivál és a tanév lezárása után, június végén fognak elindulni. A Május 1. út feltárása során egy jelentős szakaszon egészen mélyen kell feltárni a területet, ahová kétszintes dréncső-rendszert fognak telepíteni annak érdekében, hogy az ott fakadó vizek kanalizálása megtörténhessen. Ezt követően, várhatóan július végén kezdik majd el a Komáromi út felújítását.

Bencsik János országgyűlési képviselő a kezdetektől sokat tett a visszatérő források ügyéért, korábban külön parlamenti felszólalásban is szorgalmazta, kérte a kormány segítségét, így elkezdődhetnek a forrásvíz okozta károk további elhárítási munkái, miután 327,7 millió forintos támogatást kaptunk a magyar kormánytól, a karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtásához. A belügyminiszter külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján nyújtotta a támogatást. A pénz felhasználása során 46,7 millió forintot fordíthat a város további vizsgálatokra, 3 milliót tervezésre, 278 milliót pedig kivitelezésre: a Kismosó-patak mederrendezésére, a Hajdú utcában meglévő vízvezeték helyreállítására, az Eszterházy kastély udvarában való helyreállításra, és a Lo Presti forrás vizének elvezetésére.