Germánok – időutazás a népvándorlás korába a tatai múzeumban

Germánok címmel nyílt új kiállítás a tatai várban július 5-én.

A tárlat a népvándorlás korába repíti vissza a látogatót egy Vas megyei, szelestei  langobard temető leletanyagát mutatva be, melyet Pap Ildikó a Savaria Múzeum régésze ásott ki. A Tatára látogató kiállítást Dr. Vida Tivadar az ELTE Régészettudományi Intézetének igazgatója nyitotta meg, a helyszínen a látogatókat Michl József polgármester is köszöntötte.

Dr. Schmidtmayer Richárd, a Kuny Domokos Múzeum igazgatója a vándorkiállítással kapcsolatban elmondta: - a tatai múzeum ezzel a tárlattal ismét egy olyan területre szeretné ráirányítani a figyelmet, amely iskolai tanulmányaink alapján is kiemelt jelentőséggel bír, hiszen mindenkinek vannak elképzelései a germánokról, és ismerhetjük mitológiájukat, melynek alakjaival számos művészeti alkotásban találkozhattunk már.

A kiállított tárgyak között felfedezhetünk férfi és női viseletmaradványokat, fegyvereket, arany-, ezüst-, valamint korallból készült gyöngyékszereket, de megjelenik a korra jellemző fazekasság is. A temetőben talált egyéb tárgyakból rekonstruálható ennek a 6. század elején a Dunántúlon élt népcsoportnak a hitvilága, s a kiállítás talán legérdekesebb "műtárgya" egy torzított emberi koponya.

Az ELTE Régészettudományi Intézetének igazgatója szakmai megnyitójában kiemelte: - a langobardok története, vándorlása az Elba vidéktől egészen Itáliáig modell értékű, ezért annak tanulmányozása kulcsot ad a népvándorlás-kori migráció megértéséhez, és olyan más kora középkori népek szempontjából is kiemelkedő jelentőségű, amelyekről nem, vagy alig maradtak fenn történeti, régészeti források. A szelestei temető leletanyagának vizsgálata után pontosabb kép rajzolható meg az ott élt közösség eredetéről, mobilitásáról, összetételéről, a helyi és a régión túlmutató kapcsolatrendszeréről, mint az a történeti forrásokból kiolvasható. Az eredmények olyan további vizsgálatokra ösztönöznek, melyek nyomán jobban megérthetjük a népvándorlás-kori népek életét, küzdelmes mindennapjait, a késő antik örökség és a barbár műveltség egyesítésére tett törekvésüket, amellyel a mai Európa arculatának kialakulásához is hozzájárultak – fogalmazott Dr. Vida Tivadar.

A szombathelyi Savaria Múzeum vándorkiállítása augusztus végéig látható városunkban.