A tervek szerint halad a Kismosó-patak mederrendezése

Idén tavasszal indultak el a Kismosó-patak mederrendezési munkálatai, a területen első lépésben a forrásmedence feltárását kezdték meg, miután Tata  327,7 millió forintos támogatást kapott a magyar kormánytól, a karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtásához. A munkálatok jelenlegi állásáról Bencsik János országgyűlési képviselő és Michl József polgármester tartott sajtótájékoztatót október 3-án.

A Nagykert utca páratlan házszámú telkeinek végében korábban jelentős elöntések jelentkeztek, melyeket a Kismosó–patak régi medrének környezetében elapadt karsztforrások újra fakadása, valamint a karsztvíz által táplált talajvízszint jelentős emelkedése okozott. A problémát nehezítette, hogy a Kismosó-patak korábbi medrét néhány évtizede megszüntették és magasabb szinten zártszelvénybe helyezték a vízfolyást. Emiatt az egykori meder környezetének vízelvezetése ellehetetlenült.

A patak rendezésének az a célja, hogy a mederfenék süllyesztésével, a karsztvízszint lokális megcsapolása által, a mélyebb szinten fakadó vizek megfelelő biztonsággal elvezetésre kerüljenek és az ennek következtében kialakuló depressziós sáv hasznosíthatóvá váljon a kiszáradás következtében. A zárt csővezeték helyett nyitott árkot kell megépíteni, mivel ezzel a megoldással hatékonyabban biztosítható a part menti sávok víztelenítése. Egy 1885-ös kataszteri térkép alapján sikerült fellelni a Kismosó-patak forrásmedencéjének egy részét, melyben folyamatos vízutánpótlás tapasztalható. A medence teljes egészében akkor nem került feltárásra, viszont a pontos műszaki tartalom meghatározásához szükséges volt a további feltárása, és elindulhatott a mederrekonstrukció.

Jelenleg a terület víztelenítése zajlik, egy ideiglenes drént fektetnek le, amely a munkavégzést teszi lehetővé azáltal, hogy elvezeti a területen felgyűlt vizet, és ezt követően kerülhet csak sor a nyílt árok - vagyis a végső patakmeder kialakítására.

Bencsik János a sajtótájékoztatón elmondta: - Helyre kell állítani a Kismosó-patak vízszállító kapacitását, de előtte az elmocsarasodott területről a folyamatos karsztvíz pótlódás figyelembevételével egy drén rendszeren keresztül a vizet lesüllyesztik, eltávolítják - csak ezt követően tudnak elkezdeni a munkagépek dolgozni.

Michl József tájékoztatott arról, hogy a víz elvezetése után kezdődik el a munkálatok második szakasza, a konkrét meder építése, kialakítása. A munkákkal ütemezetten haladnak, a terveknek megfelelően, a mederrekonstrukció befejezése pedig azt is jelenti, hogy Tata egy újabb vizes látványossággal is gyarapodni fog – tette hozzá a polgármester.

A munkálatok befejezésének ideje jelentősen függ a következő hónapok időjárásától, a tervek szerint jövő év tavaszára befejeződik a mederrendezés, és a patak környezetének rendbetétele is.