Üléseztek városunk képviselői

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete október 31-én tartotta idei második őszi ülését a Városháza dísztermében, ahol ezúttal húsz napirendi pontban szavaztak.

A napirendi pontok előtt Michl József adott tájékoztatást arról, hogy a Ramsari Egyezményt aláíró országok delegációinak részvételével zajló dubaji világkonferencián október 25-én Tata elnyerte a Ramsari Város kitüntető címet, amely a vizes élőhelyeink védelméért kifejtett tevékenységek nemzetközi elismerése. A Ramsari Egyezmény célja a vizes élőhelyek megőrzésének elősegítése. Mára 170 ország ratifikálta és összesen 2.331 vizes élőhely tartozik az egyezmény hatálya alá. Magyarország az 1979-ben történt csatlakozása óta 29 jelentős vizes élőhely felvételét kezdeményezte a nemzetközi jegyzékbe, a tatai Öreg-tavat 1989-ben vették fel. A 2006-ban történt jelentős bővítés óta a „Tatai tavak” Ramsari területhez hozzátartozik a Réti-tavak, a Fényes-források és Ferencmajori-halastavak térsége is, összesen 1.897 hektáron. A Ramsari Egyezmény nemzetközi titkársága 2017-ben első ízben hirdette meg a „Wetland City” (Magyarországon „Ramsari Város”-ként jegyzett) pályázatot, melyre hazánk Tata városát akkreditálta, tekintettel a helyi Ramsari területek (főleg az Öreg-tó) megóvása, rehabilitációja és turisztikai, oktatási, gazdálkodási szerepükben kialakított jó gyakorlata miatt. Az elismeréssel kapcsolatban Michl József az ülést követő sajtótájékoztatóján elmondta: - komoly elismerés ez a közösségünknek, hiszen a 170 tagországból csupán 7 ország 18 városa részesült ebben a címben. Ezek a városok a jövőben szoros kapcsolatban állnak majd egymással, és megosztják a vizes élőhelyek megőrzésével összefüggő jó gyakorlataikat, ami jelentős többletet hozhat Tata életébe. Michl József külön köszönetet mondott Musicz Lászlónak, aki korábban az önkormányzat környezetvédelmi referenseként, majd az Által-ér Szövetség szakmai igazgatójaként és a Magyar Madártani Egyesület megyei képviseletében kiemelkedő munkájával nagyban hozzájárult a cím elnyeréséhez.

A képviselő testületi ülésen először rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztéseket tárgyaltak, köztük a tűzijátékok használatának korlátozásáról szóló rendelet tervezetet. Ennek hátterében egy nagyszabású civil kezdeményezés áll, melynek támogatói azt szeretnék, hogy a pirotechnikai eszközök használatának korlátozásával védjük meg az Öreg-tavon telelő vadludakat, a vízimadarakat ugyanis elriasztják a különböző erős hanghatások. A több hónappal ezelőtt elindult civil kezdeményezéshez a Magyar Madártani Egyesület és a Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület is csatlakozott, s mára 3 ezer aláírást gyűjtöttek össze a madarak védelme érdekében. Az aláírásokat Musicz László nyújtotta át az ülésen Michl Józsefnek. A civil indítványra válaszul a képviselő-testület rendeletet alkotott arról, hogy Tatán november 01. és február 28-a között a jövőben nem lehet használni a 2-es és a 3-as besorolás alá eső pirotechnikai eszközöket. Egyedül Agostyán esik ki a rendelet hatálya alól, hiszen ez a városrész olyan távolságra van az Öreg-tótól, amely a hanghatások tekintetében már nem jelent veszélyt az itt telelő vadludakra.

Ugyancsak a rendeletekhez kapcsolódó előterjesztések sorában kapott helyet a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló önkormányzati rendelet módosítása. Ezzel kapcsolatban született döntés arról, hogy a jövőben a tataiak számára ingyenes lesz a munkaidőn belüli, az azon túli és a Városházán kívüli házasságkötés is. Ezzel egyrészt támogatják a fiatal tatai házasulandókat, másrészt pedig szeretnék elejét venni annak a jelenségnek, hogy civil ún. szertartásvezetők, magánszemélyek, a hivatalos anyakönyvvezetők szerepét másolva esküvőket tartsanak. Michl József ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott: - az ilyen szertartások sok esetben rombolják az esküvők méltóságát, és szeretnék, ha ezt a feladatot az esküvőkön a hivatalos anyakönyvvezetők végeznék.

Az ülésen ezt követően településrendezéshez kötődő előterjesztésekről tárgyaltak, majd gazdasági társaságokról szóló előterjesztések következtek, melyek között a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt-vel kapcsolatosan is született döntés. Ennek nyomán támogatják a Magyary Zoltán Művelődési Központ színházterem fölötti tetőrészének felújítását, biztosítva az ehhez szükséges pénzügyi forrást.

Az október utolsó napján zajló ülésen az elmúlt hónapokhoz hasonlóan most is tájékoztató hangzott el az aktuális pályázatokról, majd vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések következtek. A témában szerepelt az Öregvár olasz bástyájával kapcsolatos döntés, melyről Michl József elmondta: - jogszabályi lehetőség van arra, hogy műemléki épületegyüttest a tulajdonos kiegészíthessen azokkal a részekkel, melyek az épületegyütteshez tartoznak, de valaki más tulajdonában vannak. Mindez elsődlegesen természetesen egy korrekt, piaci áron alapuló adás-vételi szerződés alapján történhet. Az olasz bástya tulajdonosával jelenleg már folynak az egyeztetések, és ha sikerül megállapodni, akkor ezt az ingatlanrészt is hozzá tudja az önkormányzat - tulajdoni szempontból is - kapcsolni a tatai várhoz.

Négy napirendi pontot tárgyaltak a képviselők városüzemeltetési témában, ezek között hangzott el a KNYKK Zrt. előzetes tájékoztatója Tata 2018. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan, ugyancsak egy tájékoztató a visszatérő forrásokról, valamint döntés született közterület-elnevezésekkel kapcsolatban is. Utóbbira vonatkozóan a Kormányhivatal meghatározza azokat a városi területeket, ahol anomáliát lát az utcanevek, vagy a házak számozása tekintetében, és ezekről eljuttatja észrevételeit az önkormányzatoknak. Városunkban most két ilyen eset van, az egyik, hogy mind az agostyáni, mind pedig a tatai városrészben van egy-egy Petőfi utca. Ennek felszámolására a tóvárosi Petőfi utca neve Damjanich utcára fog változni. A másik érintett terület a Bacsó Béla út vége, a Gesztenye fasori kereszteződést követő részen, ahol az utca egyik fele a Bacsó Béla út, a másik fele pedig a Honvéd utca nevet viseli. Ennek megszüntetésére az egész szóban forgó utca a Bacsó Béla út nevet fogja viselni, aminek következtében a számozás is módosulni fog. A változásokról természetesen társadalmi egyeztetés is zajlik majd az érintettekkel, és fontos tudnivaló, hogy a magánszemélyeknek a módosítások miatt szükségessé váló okmányátíratás ingyenes lesz.

Az ülés végül képviselői kérdésekkel zárult. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének következő ülésére várhatóan november utolsó szerdáján kerül majd sor.