A Református Templom kertjében kapott helyet Flóris Benő szobra

Október 31-én a tatai Református Templom udvarán avatták újra Flóris Benő, a tatai református iskola egykori rektorának szobrát.

A szobor alkotója Sződy Szilárd szobrászművész volt, az alkotás korábban a Környei úti temetőben a főkaputól nem messze volt felállítva. 2013 januárjában ellopták a temetőből a református néptanító bronzból készült, 80 centiméteres mellszobrát. A szobrot lefeszítették a talapzatról, feldarabolták, majd egy tatabányai színesfém felvevőhelyen értékesítették, ahol a rendőrség rátalált. A Tatai Református Egyházközség presbitériuma úgy határozott, hogy helyreállíttatja a szobrot, és a templom udvarán helyezi el annak az épületnek a közelében, ahol maga Flóris Benő is dolgozott egykor.

Dr. Szabó Előd református lelkész a szobor újjáavatási ünnepségén elmondta: -  a templomudvaron felállított szobor számunkra késői utódok számára figyelmeztetés arra, hogy csak az olyan munkásság maradandó, amely az Istentől kijelölt úton halad, folyamatos hitben, példaadásban és elköteleződésben.

Flóris Benő 1826-ban született Pacséron, Bács megyében. Szegény szülei nem tudták taníttatni, így a falu kovácsműhelyében kezdett dolgozni. Édesapja 13 éves korában elhunyt, ezért mint tanító árva felvételt nyert a kecskeméti gimnáziumba, ahol szónoklati osztályt végzett. Ezt követően tanult Nagykőrösön, Sárospatakon, majd Losoncon teológiát és jogot hallgatott. Egy Budapesten áthaladó utazása során felkereste Eötvös József minisztert, aki a német nyelv elsajátítását javasolta neki, így a németajkú Szepességbe ment, ám hamarosan a szabadságharc küzdelmeiben találta magát, melynek leverése után a budai vésztörvényszék elé állították, de sikerült megszöknie. 1850-ben aztán Ráckevén állapodott meg, majd 1853 őszén Tatára hívták a rektort és orgonistát. 1856-ban véglegesítették városunkban. Itt házasodott meg, lakást a Kálvária és a Fazekas utcák sarkán álló épületben biztosított neki az uradalom. Flóris Benő fáradhatatlanul dolgozott, többek között iskolai könyvtárat és református énekkart szervezett, önkéntes tűzoltó munkára oktatta a növendékeket és önművelődési kört is alapított. Az ő kezdeményezésére kezdték el ünnepelni Tatán március 15-ét és október 6-át. Flóris Benő 1908 május 6-án hunyt el.

Dr. Márkus Mihály ny. református püspök a helyszínen Flóris Benő írásaiból idézett, majd elmondta: - a régiek még emlékeztek arra, hogy amikor Flóris Benő volt tanítványai a temetőben elhaladtak a szobor mellett, megemelték  kalapjukat a rektor emléke előtt. Flóris Benő most visszajött az iskolája udvarára, oda, ahol évtizedekig tanította a felnövő nemzedéket. Mindarról, amit Tatának adott, egy hamarosan megjelenő, emlékező füzetben olvashatunk – tette hozzá Dr. Márkus Mihály.

A helyszínen Michl József polgármester köszöntötte az ünnepség résztvevőit kiemelve, hogy Flóris Benő nevét Tatán a Református Egyházközség tagjain kívül kevesen ismerték, de a szomorú és elkeserítő szoborrongálás következtében most újraéleszthetjük az egykori tanító iránti tiszteletet, és  felidézhetjük munkásságát. A városvezető utalva a tanító életútjára hozzátette: - Flóris Benő kovácsmesterből a lelkek és a szellem kovácsmesterévé művelte magát. Michl József az ünnepségen külön köszönetet mondott a református közösségnek és minden jó szándékú adakozónak, akik segítették a szobor megújulását.

A szobor megújítását támogatta Tata Város Önkormányzata, a Zsigmond Király Borlovagrend, és a Tatai Eklézsia Alapítvány. A szobrot Nagy Károly szobrász restaurátor és Péterfy Dóra bronzöntő művészek készítették el.