3.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése...

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal /2019. júl. 1.-i állapot szerint/
  köztisztviselő, ügykezelő: 94 fő, ebből
  vezetői megbízással rendelkező köztisztviselő 8 fő
A vezetők illetménye és rendszeres juttatásai:
  illetmény (ft/év) cafatéria (ft/év) költségtérítés (ft/év) összesen br. (ft/év/fő)
összesített összeg: 67 010 400 1 600 000 - 68 610 400
átlagos mérték: 8 376 300 200 000 - 8 576 300
Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve: 86 fő.
összesített összeg: 350 043 600 17 200 000 - -
 
Tata Város Önkormányzata
  választott tisztségviselő 2 fő
összesített összeg: 15 784 800 400 000 2 284 200 18 469 000
átlagos mérték: 7 892 400 200 000 1 142 100 9 234 500