3.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése...

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal /2018. szept. 1.-i állapot szerint/
  köztisztviselő, ügykezelő: 86 fő, ebből
  vezetői megbízással rendelkező köztisztviselő 8 fő
A vezetők illetménye és rendszeres juttatásai:
  illetmény (ft/hó) illetmény (ft/év) cafatéria (ft/év) költségtérítés (ft/év) összesen br. (ft/év/fő)
összesített összeg: 4 524 600 54 295 200 1 600 000   55 895 200
átlagos mérték:   6 786 900 200 000   6 986 900
Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve: 78 fő.
összesített összeg: 22 026 800 264 321 600 15 600 000    
 
Tata Város Önkormányzata
  választott tisztségviselő: 2 fő
összesített összeg: 1 315 400 15 784 800 400 000 2 284 200

18 469 000

átlagos mérték:   7 892 400 200 000 1 142 100 9 234 500