A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

A helyi kamerarendszer bővítéséről is tárgyalt a képviselő-testület

A Városháza dísztermében ülésezett Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete november 28-án. A helyszínen 21 napirendi pontban döntöttek a képviselők.

Az ülés rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztésekkel kezdődött, köztük a 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításával. A napirendi pont tárgyalására azért volt szükség, mert a Kuny Domokos Múzeum egy nagy jelentőségű munkát nyert el. Az intézmény, mint megyei múzeum végezheti a megyében lévő régészeti munkákat, és a Duna partján egy külföldi befektető által kezdeményezett jelentős iparfejlesztés területén kell komoly régészeti feltárást elvégezniük. Ennek a munkának a teljes költségvetése kb: 200 millió forint, amit most át kell vezetni a város költségvetésén, hogy a munka mielőbb elkezdődhessen.

Ezt követően településrendezéshez és gazdasági társaságokhoz kapcsolódó előterjesztésekkel folytatódott az ülés, majd beszámoló következett az Európai Uniós pályázatokról. Michl József polgármester sajtótájékoztatóján az ülést követően elmondta: - minden hónapban részletes tájékoztatást kapnak a képviselők a város pályázatairól. A novemberi beszámoló fontos témája volt „A tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termékcsomagként való bemutatása” című pályázat, melynek részeként már zajlanak a munkálatok a Kálvária-dombon, ahol tájrendezési munkákra, a Söréttorony és kőfal felújítására, valamint díszvilágítás kialakítására kerül sor. A projekt másik része a Kőfaragó-ház teljes felújítása, melyre vonatkozóan sikeresen lebonyolították a második közbeszerzést, de a rendelkezésre álló pénzt a költségvetésből még ki kell egészíteni, mert az eredetileg a pályázatban elnyert összeg nem elég a megvalósításhoz. A pluszköltség kifizetésével kapcsolatban már folynak az egyeztetések a magyar kormánnyal, azonban a megvalósításra vonatkozó, szigorú pályázati határidők betartása miatt, a költségek kiegészítésére most van szükség, mivel el kell kezdődniük a munkáknak a pontos befejezés érdekében. A közbeszerzést lezáró szerződést hamarosan aláírják a kivitelezővel, és   indulhatnak a munkálatok.

Vagyongazdálkodási témával hat napirendi pont is foglalkozott, ezek között szerepelt egy munkásszálló kialakítása Tatán. Korábban az önkormányzat egy pályázati lehetőség kapcsán a Güntner Tata Kft.-vel együttműködve tervezte egy munkásszállás kialakítását, ám a cég végül úgy döntött, hogy azt saját fejlesztési területén más konstrukcióban építi fel. Időközben a témában egy új állami támogatásforma jelent meg, amely szintén munkásszállások kialakítására vonatkozik, de a korábbiaktól eltérően a 40% helyett már csupán 20%-os önerővel. A támogatással kapcsolatban az önkormányzat úgy döntött, hogy elkezdi egy új munkásszállás megtervezését a Déli Ipari Parkban, az autópályához közel. Jelenleg több mint 1000 embert foglalkoztat az ipari park, és jelentős igény van újabb munkavállalókra is, ezért szükséges és hasznos egy előreláthatólag 150 fős szállás építése, mely teljesen önfenntartó lesz, és plusz bevételt is termelhet a tervek szerint.

A tájékoztatók sorában szerepelt egy beszámoló a Tatai járás munkaerő-piaci helyzetéről, Vámosiné Illés Márta, a KEM Kormányhivatal Tatai Járási Hivatal foglalkoztatási osztályvezetőjétől. Michl József a témával kapcsolatban úgy nyilatkozott: - évről évre folyamatosan javulnak az adataink, 2010 óta Tata és a járás munkaerő-piaci helyzetének változása nyomán mára a Tatai járás az országban az elsők között van, mint az egyik legalacsonyabb munkanélküliségi mutatóval rendelkező térség. Elmondható, hogy egy 2-3%-os átjárás folyamatosan tapasztalható, hiszen mindig vannak, akik éppen két munka között, felmondás után vagy munkába állás előtt állnak, de nem sokáig, ugyanis csak idén az év első 9 hónapjában 2746 szabad álláshely állt a munkavállalók rendelkezésére a járás területén.

A képviselők szavaztak a szigetüzemű kamerarendszer szükségességéről, és a megfigyelendő közterületek kijelöléséről szóló előterjesztésről is. A közelmúltban több tatai óvodába is betörtek, az esettel kapcsolatban jó hírrel szolgált a Tatai Rendőrkapitányság vezetője dr. Friedrich Gábor r. ezredes, hiszen az elkövetőt sikerült kézre keríteni. A nyomozást nagyban segítette a városi kamerarendszer, amit tovább szeretnének fejleszteni. A tervek szerint nem a fix telepítésű rendszert fogja az önkormányzat továbbépíteni, hanem egy mobil kamerarendszer kialakítását kezdik meg, ennek segítségével a kamerák ugyanis időről időre áthelyezhetőek lesznek Tata különböző pontjaira. Ez a mobilrendszer számos probléma megoldásában hasznosnak bizonyulhat, segítségével például megfigyelhetőek lesznek a szelektív hulladéklerakó szigetek, amelyekre sokszor pakolnak ki nem odavaló hulladékot, vagy kereskedelmi papírhulladékot, melyet az üzleteknek maguknak kellene elszállítaniuk. A gyűjtőszigetek ily módon való, szabálytalan használata jelentős pluszkiadást és pluszmunkát jelent a Városgazda Kft.-nek. A mobil kamerák rendszere az ilyen helyszínek megfigyelésére is alkalmas lesz.

A beszámolók között az ülésen az építményadóról, a telekadóról, az idegenforgalmi adóról, a helyi iparűzési adóról, valamint a talajterhelési díjról és a gépjárműadóról is tájékoztatást kaptak a képviselők. A helyi adókról minden évben külön összefoglaló készül. Az idei adatokból már látható, hogy a 2018-as évre vonatkozó, tervezett helyiadó-bevétel október végéig több mint 99%-ban teljesült. Az adóbevételek között szó esett az idegenforgalmi adóról, mely a teljes helyi adó bevétel 2%-át adja, az ide látogatók által fizetett 500 forintos adóösszegek mellé az állam újabb 500 forintot tesz, s az így beszedett adó felét a város visszajuttatja a TDM szervezetnek, tehát a turizmussal, vendéglátással foglalkozókhoz kerül vissza. Az idegenforgalom mellett a helyi adójövedelem egy részét a tatai polgárok, 80%-át pedig a tatai cégek fizetik be. „Köszönet jár mindenkinek az éves adóbefizetésért - fogalmazott Michl József, hozzátéve, hogy a város a jövő évre sem tervez adóemelést, továbbra is azt tartva szem előtt, hogy az adók összege helyett az adózók számát kell növelni.”

A novemberi ülés képviselői kérdésekkel zárult, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete következő ülését december második felében tartja.