A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Bajon ülésezett a Megyei Felzárkózási Fórum tematikus munkacsoportja

Bajon, a Közösségi Házban rendezték január 31-én az EFOP-1.6.3-17-2017-00008 „Felzárkózás-politikai konzultáció és program Komárom-Esztergom megyében” elnevezésű projekt Megyei Felzárkózási Fórum tematikus munkacsoport ülését.

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program felhívására sikeresen pályázott a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat az EFOP-1.6.3-17-2017-00008 kódszámú, „Felzárkózás-politikai konzultáció és program Komárom-Esztergom megyében” című projekttel. Az 57,00 millió Ft európai uniós támogatás segítségével olyan beavatkozásokat hajt végre, amelyek a hátrányos helyzetű csoportok helyzetét javítják helyi és megyei szinten is.

Az EFOP-1.6.3-17 projekt célja egy olyan széles körű összefogás és  konzultációs rendszer megteremtése a megyében, amely hozzájárul a hátrányos helyzetű csoportok problémáira adható válaszok kidolgozásához és megvalósításához. Ennek érdekében a megyei önkormányzat többek között vállalta egy megyei Felzárkózási Fórum felállítását, s a fórum mellett működő tematikus munkacsoport működtetését az esélyegyenlőség érdekében munkálkodó szervezetek – családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok, oktatási intézmények, nemzetiségi önkormányzatok, egyházak, civil szervezetek – bevonásával. 

A projekt felzárkózási szakembert, koordinátort és asszisztenst is alkalmaz, akik feltérképezik a helyi, a járási és a megyei hiányosságokat, speciális problémákat. A feltárt szolgáltatási hiányok alapján a fórumnak és munkacsoportjainak  megoldásokat kell keresnie ezek felszámolása érdekében a helyi szereplőknél rendelkezésre álló eszközök és szolgáltatások bevonásával. A projektben gyakorlati ismereteket átadó eseményeket is tartanak, közösségi együttműködést erősítő rendezvények keretében. A projekt célcsoportjai: a romák, gyerekek, nők, idősek és fogyatékkal élők, valamint a Megyei Felzárkózási Fórum és a munkacsoport tagjai.

A programban elkészült egy 900 fős nemre, életkorra, településtípusra és járásra vetített reprezentatív kutatás a 18 éven felüli felnőtt lakosság körében az esélyegyenlőség megteremtését támogató szolgáltatások minőségéről, elérhetőségéről, valamint a szegénységgel kapcsolatos társadalmi attitűdökről. A kutatás fókuszában a különböző társadalmi, szociális, egészségügyi és kulturális szolgáltatások, azok elérhetősége, minősége, valamint a különböző társadalmi problémák lakossági megítélése állt.

 

A feldolgozott kutatási adatok hasznosításra kerülnek a projektben vállalt tevékenységek során, különös tekintettel a szolgáltatási hiányok feltárásánál és a „közösségi együttműködést erősítő rendezvények” szervezésénél. A kutatás során felmerült problémákra, szolgáltatási hiányokra megoldási javaslatokkal fog élni a fórum, valamint a munkacsoport.

Az elkészülő Szolgáltatási Út Térkép (SZÚT) tartalmazza a feltérképezett szolgáltatási hiányokat, és ezzel kapcsolatban a megye összes településén folyamatos az egyeztetés az önkormányzatokkal, a lakossággal, a civilekkel és a célcsoportokkal. Ezen túl a helyi esélyegyenlőségi programok áttekintése és kiértékelése is segíti a munkát. Borsó Tibor, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés alelnöke a baji munkacsoport ülésen elmondta: - hiánypótló feladatot végeznek a pályázat nyertesei, hiszen minden településnek megvan ugyan a maga saját programja annak érdekében, hogy támogassa a hátrányos helyzetben lévőket, viszont ennek nincsen megyei szintű hatása. A projekt célja az, hogy a Szolgáltatási Út Térképpel egy adatbázis elemzése nyomán kiderüljön, hogyan férhetnek hozzá az érintettek helyileg a közszolgáltatásokhoz, milyenek a lehetőségeik, ezáltal pedig javaslatokat lehet megfogalmazni annak érdekében, hogy javuljon a hozzáférés és a szolgáltatások hatékonysága. Ez tipikusan területi szintű közigazgatási feladat, és a megyei önkormányzat örömmel koordinálja ezt a munkát – fogalmazott Borsó Tibor.

A megvalósítók remélik, hogy a Fórum és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportok hosszú távon képesek lesznek a felhalmozott eredmények hasznosítására, valamint adatbázisuk tájékoztatást ad a későbbi fejlesztésekhez, szolgáltatási hiányok megszüntetéséhez.

A január utolsó napján megrendezett munkacsoport ülésen bemutatták a projektet és a munkacsoport eddigi tevékenységét. Ezt követően Baj község helyi esélyegyenlőségi programját ismerhették meg a résztvevők, majd tájékoztatást kaptak a Komárom-Esztergom megyei Szolgáltatási Út Térkép módszertanáról és a dokumentum elkészítéséről is.