Elégedettek az ügyfelek a tatai hivatallal

A város képviselő-testülete úgy határozott, hogy a hivatalban ismételten kerüljön kidolgozásra és bevezetésre a minőségbiztosítási rendszer és a közös értékelési keretrendszer. A döntés elsődleges célja az volt, hogy egy olyan hivatal működjön Tatán, amely az itt élők érdekeit szolgálja, hogy a testületi döntések előkészítése, végrehajtása, valamint a közigazgatási ügyek intézése megfeleljen a jogszabályi előírásoknak, a lakosság elvárásainak.

A minőségbiztosítási és közös értékelési keretrendszer részét képezi az ügyfelek elégedettségének mérése. A közigazgatás, a köztisztviselő a társadalom szolgálatában áll, ezért teljesítményének egyik legfontosabb fokmérője az ügyfelek elégedettsége. E tényt szem előtt tartva az ügyfelek véleményének bekérésére és értékelésére már a minőségbiztosítási rendszer bevezetését megelőzően sor került. A polgármesteri hivatal épületének valamennyi szintjén, a bejáratnál és a gyámhivatal helyiségében májusban gyűjtőládákat helyeztünk ki – mondta Nagyné Blahó Piroska az önkormányzat közigazgatási és szervezési irodájának vezetője.
- Az ügyfelek e gyűjtőládákba dobhatják be az adatlapokat, melyek kétfélék: névvel ellátott szöveges vélemény és javaslat, és anonim „ felelet –választásos” típusúak. Júliusig 161 ügyfél nyilvánított véleményt vagy tett javaslatot a hivatal munkájára vonatkozóan.Az adatlapokat kitöltő ügyfelek jellemzően tataiak voltak, de a kistérség területén, illetve azon kívül élő ügyfelek is véleményezték munkánkat. A véleményt tartalmazó adatlapok közül 9% volt negatív tartalmú, míg 91% pozitív véleményt tartalmazott a hivatali ügyintézésről. Az ügyfelek 50%-a ítélte a hivatal munkáját jobbnak, 19%-a pedig azonosnak más hivatalokhoz viszonyítottan. Az ügyintézők személyét az ötfokozatú skálán a válaszadók 60-70%-a 4-es 5-ös osztályzatokkal értékelte. Az ügyfelek véleményét, javaslatait továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérjük, és megköszönjük, hogy az adatlapok kitöltésével hozzájárulnak munkánk eredményességének javításához. A javaslatokat figyelembe vesszük és a továbbiakban – lehetőség szerint – munkánkat azoknak megfelelően alakítjuk – mondta az iroda vezetője.
A negatívan nyilatkozó ügyfelek általában az okmányügyintézés során a hosszú várakozási időt, valamint a kulturált ügyfélváró hiányát kifogásolták, illetve az önkormányzati közszolgáltatásokhoz kapcsolódó hiányosságok (helyi közutak, járdák állapota) miatt nyilvánítottak negatív véleményt vagy tettek változtatásra javaslatokat. Az okmányirodai ügyintézés gyorsítása érdekében a központi költségvetésből biztosított munkaállomások mellé a tatai önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozott újabb munkaállomást állít be. Ezzel várhatóan csökken a várakozási idő, és az időpontra bejelentkező ügyfeleink is hamarabb intézhetik el ügyeiket. Az önkormányzat vezetésének távlati elképzelései között szerepel az okmányiroda új, a mai kor követelményeinek megfelelő elhelyezése, kialakítása is.