Pályázati kiírás Időskorúak Otthona intézményvezetői beosztására

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A részletes pályázati kiírás a csatolt mellékletben olvasható.