A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Jogutódlás tudomásulvétele

Ügyleírás:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  (továbbiakban: Ákr.) 11.§ (1)  bekezdése értelmében: [Az ügyféli jogutódlás szabályai]

(1) Ha az ügy személyes jellege vagy a kötelezettség tartalma nem zárja ki, a kieső ügyfél helyébe a polgári jog szabályai szerinti jogutódja lép.

Az EngR. 53. §-a alapján:

(1) Az építésügyi hatóság – a használatbavételi és a fennmaradási engedélyezési, valamint használatbavétel tudomásulvételi eljárás kivételével – az engedélyek és kötelezettségek tekintetében a jogutódlásról végzéssel dönt, döntéséről az építésfelügyeleti hatóságot értesíti.

(2) A jogutódlás megállapítására irányuló eljárás során az építésügyi hatóság az eljárás megindításáról értesítést és hiánypótlási felhívást nem bocsát ki.

Szükséges mellékletek, okiratok:

A kérelem tartalmazza az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét.

A kérelemre induló eljárásokban a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell az eljárási illeték megfizetését.

Adás-vételi szerződés, jogutódlást megalapozó okirat.

Határidők:

Az EngR. 14/A.§-a alapján:

14/A. § (1)71 Ha jogszabály az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások tekintetében eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 25 nap.

Az Ákr. 50,§ (5) bekezdése alapján:

Az ügyintézési határidőbe nem számít be

a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és

b) – ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye – az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Egyéb fontos tudnivalók: