A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Megerősítették a képviselők, hogy az Öreg-tó továbbra is körbejárható marad

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete február 26-án tartotta soron következő ülését a Városháza dísztermében. A képviselők ezúttal 22 napirendi pontot tárgyaltak.

Az ülés három napirend előtti felszólalással kezdődött, először Rigó Balázs alpolgármester, majd dr. Popovics Judit és Horváth László, az MSZP-DK-Jobbik, Momentum képviselői kértek szót.

A munka rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztésekkel indult, köztük egy rendelet-tervezettel, változtatási tilalom elrendeléséről. Az anyagot első olvasatban tárgyalták. Az ülést követő sajtótájékoztatóján Michl József polgármester a változtatási tilalomról elmondta: - A képviselő testületnek lehetősége van rendeletet alkotni arról, hogy amíg a már megszületőben lévő új szabályozási terv nem lép hatályba, addig bizonyos területekre ne lehessen  építési engedélyre irányuló kérelmeket benyújtani, mert már most látszik, hogy egyes területeken hamarosan változni fog a szabályozás és szigorításokat fognak bevezetni. A rendelet elfogadására a következő hónapban kerülhet sor, de ide kapcsolódóan egyhangúlag támogatták a képviselők Michl József polgármester javaslatát az Öreg-tó körbejárhatóságára vonatkozóan. A városvezető ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott: - az utóbbi időben a témában téves információk keringenek Tatán, a Momentum kezdeményezésére pedig egy petíciót is elindítottak, melynek aláírói közül sokan (közel két harmaduk) nem tataiak. Szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy az Öreg-tó továbbra is körüljárható marad. Két kisebb terület kivételével a tavat csak állami illetve zömében önkormányzati ingatlanok veszik körbe, ezeket az ingatlanokat pedig a város továbbra sem kívánja értékesíteni, másnak adni, vagy a rajtuk való áthaladást megtiltani. Az egyik kisebb pont amely nem önkormányzati tulajdonú, a vár Rosenberg bástyája, mely a Gasztro-Kristály Vendéglátó Zrt. tulajdona, valamint a várárok egy része van még magántulajdonban, mindkét esetben dolgozunk azon, hogy a két terület az önkormányzaté legyen – fogalmazott Michl József. A képviselők egyhangú igennel fogadták el, s így határozatba foglalták a polgármester javaslatát, miszerint a jövőben is megmarad az Öreg-tó teljes körüljárhatósága.

Ugyancsak rendelet-alkotás témájában szavaztak a képviselők a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról, a bölcsődei, óvodai és iskolai étkeztetés díjak néhány százalékos, átlagosan 10-15 forintos, az inflációt követő minimális emeléséről.

A gazdasági társaságokhoz kapcsolódó előterjesztések sorában mind a négy napirendi pont a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.-hez kapcsolódott, a cég idei üzleti tervéről, turisztikai munkatervéről, közművelődési munka- és szolgáltatási tervéről, valamint a „Tatai Fényes Forrásvidék fejlesztési iránya” elnevezésű koncepcióról tárgyaltak a képviselők. A koncepcióterv a Fényes hosszú távú fejlesztési elképzeléseit tartalmazza, melyekből kiindulva elindulhat majd a konkrét projektek tervezése és a kivitelezéshez szükséges pénz megszerzése. Ez egy hosszú folyamat, amit már régen elkezdtünk – mondta a témáról Michl József hozzátéve, hogy az elmúlt években is számos lépést tettek a terület fejlesztéséért, hiszen többek között megépült a Fényes Tanösvény, rendbe tették a katonai medencét és medence felújításokat végeztek, megújultak a vizes blokkok és a szálláshelyek, valamint megteremtették a nyári napközis tábor  helyszínét is. Most egy új pályázattal 90 millió forintot nyerhet az önkormányzat, melyet a Hülcser-tavak illetve a horgásztó iszaptalanítására használnának fel.

Humán témában a februári ülésen városunk Kulturális Koncepciójának 2019. évi intézkedési tervének teljesítéséről és a 2020. évi intézkedési terv meghatározásáról tárgyaltak, majd négy napirendi pont érintette a vagyongazdálkodás témakörét. Ezek között szerepelt a TMK Invest Zrt. kérelme. A cég, a Czégényi-malom megújítójaként a fejlesztéshez új parkolókat is szeretne kialakítani, de ehhez nincs megfelelő nagyságú saját területük. Ezért arra kérték az önkormányzatot, hogy erre a célra adja át az egyik ott lévő kisebb területét, melyért cserébe az önkormányzat megkapja tőlük a tóparton a régi lovardához levezető út és a Piarista Rendház alatti részen található területet. Az önkormányzat ezzel a korábbi, átadott ingatlanja értékénél mintegy 60 millió forinttal nagyobb értékű területhez jutott, s a TMK Invest Zrt. ennek a különbözetnek a megtérítésétől eltekintett.

Az új városi piacra vonatkozóan is szavaztak a képviselők a hónap utolsó szerdáján. Michl József tájékoztatott arról, hogy a tatai piac kivitelezése márciusban lezárul, ezt követi az engedélyeztetési eljárások lefolytatása. Közben kiírtak egy pályázatot a piac üzemeltetésére, melyre várják a vállalkozók jelentkezését. A pályázat hamarosan megjelenik a tata.hu weboldalon.

A beszámolók sorában szerepelt a „Gyermekbarát város” 2019. évi intézkedési tervében foglaltak teljesüléséről szóló tájékoztató, valamint a „Gyermekbarát város” ez évi intézkedési tervének meghatározása is. Rigó Balázs alpolgármester előterjesztését a képviselők egyhangúlag támogatták. Michl József sajtótájékoztatóján kiemelte: - köszönet az előző ciklus alpolgármesterének, dr. Makay - Beró Henriettának, aki korábban vitte ezt a feladatot, hiszen a beszámoló részben az ő munkáját dicséri. A Gyermekbarát Város programot Rigó Balázs vette át, s ő folytatja ezt a munkát, amely állandóan új ötletekkel, javaslatokkal, programelemekkel bővül, és folyamatosan várjuk a témában a tataiak javaslatait.

A februári ülésen az Öreg-tó víz-, meder- és partfalvédelméről szóló tájékoztatóról is szavaztak a képviselők. Az Öreg-tó a magyar állam tulajdona, s a vízügyi igazgatóság kezelésében van. Az önkormányzat arra kérte a vízügy szakembereit, hogy közösen végezzenek el egy vizsgálatot a partfal állapotáról. A vizsgálat kiderítette, hogy több ponton is szükségessé vált a beavatkozás, ennek az ütemezését a vízügy megalkotja, majd elvégzik a szükséges munkákat.

Az ülés végén a tatai képviselők Rigó Balázs alpolgármester napirend előtti felszólalásához kapcsolódóan szavaztak a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezésének helyi támogatásáról. A kezdeményezés tárgya, hogy az Unió kohéziós politikája kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól. A kezdeményezés fő célja, hogy a fentiekben jelzett régiók, köztük a közigazgatási hatáskörökkel nem rendelkező földrajzi körzetek lemaradását úgy kell megelőzni, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió feltételeit fenntartani, hogy közben sajátosságaik ne változzanak meg. Ehhez biztosítani kell számukra a hozzáférés esélyegyenlőségét a strukturális alapokhoz, minden más EU alaphoz, forráshoz, programhoz, meg kell teremteni a garanciákat sajátosságaik fenntartásához, a megfelelő gazdasági fejlődéshez, hogy az Unió átfogó, harmonikus fejlődése fenntartható legyen, és kulturális sokszínűsége is fennmaradjon. Hét országból egymillió támogató aláírásnak kell összegyűlnie május 7-ig, az aláírásokat interneten keresztül vagy aláíró íveken is el lehet juttatni. Michl József ezzel kapcsolatban elmondta: - A város tevékenyen is szeretne részt venni a kezdeményezés népszerűsítésében, ezért lehetőséget biztosítunk arra, hogy hamarosan három helyen, a Tourinform Irodában, a Magyary Zoltán Művelődési Központ recepcióján valamint a Bercsényi u. 1. szám alatti irodában nyitvatartási idő alatt alá lehessen írni az Európai Unió felé megfogalmazott felhívást.  

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete következő ülését várhatóan március utolsó szerdáján tartja majd.