A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Tájékoztatás kereskedelmi tevékenység végzésének változásáról veszélyhelyzet idején

Felhívom tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet szerint vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni. A vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan megengedett a tartózkodás.

 

Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.

Felhívom figyelmüket, hogy aki a fenti előírásokat megszegi, szabálysértést követ el, melynek legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

Tájékoztatom továbbá tisztelt Ügyfeleinket, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (IV.) szóló 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet értelmében veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából végzett üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül is folytatható a vendéglátó üzlettel, illetve napi fogyasztási cikket értékesítő üzlettel kötött szerződés alapján. Ezt a tevékenységet a nyilvántartásba vett vendéglátó üzlet, illetve napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet is folytathatja. Ennek során kizárólag napi fogyasztási cikk és vendéglátó tevékenység keretében értékesített termék forgalmazható. Felhívom figyelmüket, e tevékenység végzése során termékbemutatási célból vásárlók részére utazás és rendezvény nem szervezhető.

Tájékoztatom Önöket, hogy veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából végzett csomagküldő kereskedelem bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható.

A veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység során élelmiszer is forgalmazható.

A vásárlók és fogyasztók érdekében felhívom tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy kereskedelmi tevékenységük végzése során a jogszabályok előírásait maradéktalanul tartsák be!

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

 

                                                        dr. Kórósi Emőke

                                                                  jegyző