A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Virtuális klubdélután a Városi Nyugdíjas Klubban

Kedves Klubtársaim!

 

Virtuális klub délutánunkon ez alkalommal Tatára hívom Önöket, az Öreg-tó partján álló kastélyt fogom bemutatni, a Városháza munkatársának, Izsáki Zsuzsának a segítségével.

Amint lehetőségünk lesz, élőben is meg fogjuk tekinteni városunk új ékességét.

Addig is arra kérem Mindnyájukat, hogy tartsák be a járvány elkerülése érdekében hozott határozatokat, szabályokat! Ezzel kapcsolatban arra kérem helyettesemet, fő segítőmet: Gábort, hogy mutassa be a WHO legújabb "ajánlását a tesztelésről".

Megújult az Esterházy-kastély

Az Esterházy-család a XVII. századtól vált meghatározóvá hazánkban. Esterházy Miklós és Pál nádorok lettek. Esterházy Imre hercegprímás, Esterházy József országbíró, „Fényes” Esterházy Miklós nagy művészetkedvelő és Haydn mecénása volt. Esterházy Pál Antal a Batthyány-kormányban 1848-ban a király személye körüli miniszter, Esterházy Móric miniszterelnök lett. Itt említem meg, hogy Léva közelében a „Vezekényi-csatában” egyszerre négy Esterházy halt meg a törökkel vívott ütközetben.

Tatát és a környező falvakat 1727-ben Esterházy József vásárolta meg, aki a fraknói grófi ágból származott. 1733 februárjában, kiáltványban német katolikus telepeseket hozatott be birtokaira, főleg a Fekete-erdő környékéről. A Tata városképét meghatározó építész Fellner Jakab a morvaországi Nikolsburgból származott. Először a tóvárosi kapucinus templom építésénél palléroskodott, majd mestere halála után annak nejét feleségül vette, így lett az Esterházy grófok főépítésze. Sírja a Nagytemplom kriptájában található.

A tatai kastélyt gróf Esterházy Miklós magyar testőrség kapitánya megbízásából az 1760-as években építette fel Fellner Jakab. Itt, a kastély nyugati toronyszobájában írta alá 1809-ben a napóleoni harcok elől ide menekült I. Ferenc osztrák császár és magyar király valamint Napóleon megbízottja az un. „Schönbrunni-békét”.

Csaknem száz évvel később II. Vilmos német császár és Ferencz József itt lakott egy hadgyakorlat alkalmával 1897. szeptember 10-15 között.

IV. Károly és Zita királyné itt töltötte 1921. október 24-én a visszatérési kísérlet meghiúsulása előtti éjszakát, mielőtt letartóztatták őket híveikkel. Később, mint tudjuk Madeira szigetére száműzték a királyi párt, ahol az utolsó magyar királyunk hamarosan meghalt. Az ő legidősebb fiuk volt Habsburg Ottó főherceg, a Páneurópai Unió elnöke.

1945. március 19-e után a „felszabadítók” szétverték a kastély berendezését, ami megmaradt, a lakosság széthordta. Az ötvenes évek elején felsőbb parancsra a könyvtárat az udvarra hordták és eltüzelték, „nehogy visszajöjjön a gróf”. Egy ismerősömtől hallottam negyven évvel ezelőtt, aki az utolsó talicska tartalmát hazatolta, hogy egy Tatára tévedt vándor antikváriustól az 1960-as évek elején tízezer forintot kapott. Mindössze ennyi található valahol szétszóródva a hajdani könyvtár gazdag gyűjteményéből.

Az utolsó kastélyszínházat Esterházy Miklós József gróf építtette lóversenyvendégeinek neobarokk stílusban Ferdinand Fellner és Hermann Helmer tervei szerint, ahol a 200 fős nézőtéren többnyire német nyelvű darabokat játszottak.

A grófnak két hobbija volt a lóversenyzés, amelyet ő honosított meg Tatán, és a színművészet (főleg a színésznők).

Megemlítek egy kis történetet az utolsó gróf humoráról: Egy helyi bádogost beöltöztetett miniszterelnöknek, a Kisállomáson megállíttatta a bécsi gyorsvonatot, a frakkos, kimaszkírozott barátját föltetette a vonatra és Tata előkelőségeivel, rezesbandával, piros szőnyeggel, a Nagyállomáson fogadta a „Miniszterelnököt”. A kastélyban rendezett fogadáson, valódi nevén köszöntötte az illusztris vendéget, aki miután a cvikkerjét levette, akkor ismerték fel a jelenlévők, a helybeli jól ismert mesterembert. A gróf ezért a tréfáért 200 pengő jutalmat adott a „Miniszterelnöknek”.

A hajdani színházról is fennmaradt egy történet, amely szerint a grófnő nevelési célzattal a gróf távollétében bontatta le a színházat, mert igen sokba kerültek a színésznők. Az bizonyított tény viszont, hogy az alig húsz évig működő színház zsöllyéi az 1960-as években sajnos szintén lebontott Nemzeti Színházba kerültek.

Végül a hosszú házasság titka is a kastélyhoz köthető: Az utolsó gróf többnyire külföldön tartózkodott. Amikor az Öreg-tavi nagy-halászat, valamint a téli időszakban a vadászatok idején itthon volt, a felesége, a grófnő, hogy ne zavarja a férje nyugalmát, a Cseke-tó parti nyári kastélyba költözött.

A felújított kastélyról a járvány miatt jelenleg csak néhány kisfilmet láthatunk, amelyet megtekinthetnek az alábbiakban.

Tata, 2020. május 14.

 

                                                       Kun Imre klubelnök