A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

A veszélyhelyzet utáni első ülésüket tartották a város képviselői

Rendkívüli ülést tartott Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete július 8-án a Városháza dísztermében. A képviselők ezúttal 23 napirendi pontban hoztak döntést.

Az ülésen napirendek előtt került sor az Év Közszolgálati Dolgozója Díj átadására, melyet hagyományosan minden évben a Köztisztviselők napjához kapcsolódóan vehet át a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal egy dolgozója. A díjat idén Barassó Miklósné kapta, a köz szolgálatáért végzett érdemes és eredményes munkája elismeréseként. Barassó Miklósné 1992 óta dolgozik a Városházán, a Jegyzői Kabinet Szervezési Csoportjának iktatójában. Michl József polgármester az ülést követő sajtótájékoztatóján elmondta: - Barassó Miklósné feladatköre nagyon sokrétű ismeretet igényel, hálásan köszönjük  nélkülözhetetlen, precíz és lelkiismeretes munkáját, valamint rajta keresztül minden, a közszolgálatban dolgozó munkáját is.

A képviselő testület ülésén köszöntötték városunk leköszönő jegyzőjét, dr. Kórósi Emőkét is, aki közös megegyezéssel kérte közszolgálati jogviszonyának megszűntetését. Dr. Kórósi Emőke 1993 decembere óta dolgozott a Városházán, ahol több feladatkört is ellátott, mint közigazgatási és hatósági irodavezető, aljegyző, majd 2011 júniusa óta a jegyzői pozíciót töltötte be. Michl József ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: - Dr. Kórósi Emőke munkája során óriási tapasztalatot gyűjtött, feladatát nagyon sokak megelégedésére végezve. Hálásan köszönöm neki mindazt, amit a képviselő-testület munkájáért, a törvényszerűségért tett az elmúlt időszakban, köszönöm, hogy egy erős közösséget kovácsolt a hivatal munkatársaiból, és a lehető legnagyobb odafigyeléssel, szakszerűséggel, Magyary Zoltán szellemiségével irányította a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalt.

Dr. Kórósi Emőke távozása miatt pályázatot írtak ki, melyre öten jelentkeztek. Tata új jegyzője dr. Horváth József lett, aki augusztus közepén lép hivatalba. Dr. Horváth József 2012 és 2019 között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem főtitkáraként dolgozott, korábban az Államkincstár megyei, majd Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának igazgatója volt. Tatabánya alpolgármestereként 1994 és 1998 között végezte feladatait, tagja volt az első szabadon választott országgyűlésnek 1990 és 1994 között. Ebben az időszakban az országgyűlés jegyzője is volt. Az elmúlt hónapokban a Polgármesteri Kabinetet vezette Tata Város Önkormányzatánál. Jó munkát kívánok neki -  fogalmazott a kinevezéssel kapcsolatban Michl József, aki hozzátette: - örülök annak, hogy a megbízatást egy a kistérségünkben élő helyi szakember nyerte el, aki jól ismeri Tatát, a megyét és a társszervezeteket, így a váltás zökkenőmentes lesz.

Az ülésen, ugyancsak napirendek előtt a városvezető külön gratulált Bencsik János országgyűlési képviselőnek, akit július 1-től Orbán Viktor miniszterelnök a "Tatai-medence kiemelt járműipari térség összehangolt fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztosává" nevezett ki. Bencsik János feladata a jövőben az országgyűlési képviselői munka mellett a térséghez közvetlenül, vagy közvetve kapcsolódó fejlesztési források terhére támogatott projektek megvalósításával összefüggő koordinációs feladatok ellátása, továbbá a térség fejlesztésére vonatkozó koncepció kidolgozásában és végrehajtásában történő közreműködés.

A júliusi ülés első napirendi pontja az a tájékoztató volt, mely a veszélyhelyzet alatti időszak tatai történéseit foglalja össze. A témával kapcsolatban Michl József hangsúlyozta: - nagy köszönet jár az egészségügyben és a szociális területen dolgozóknak, az adományozóknak és önkéntes segítőknek, iskoláink, óvodáink és bölcsődéink munkatársainak, intézményeinknek, cégeinknek, és emellett minden tatainak is azért, hogy türelemmel, fegyelemmel viselték a járvány időszakát, s így sikerült megvédenünk magunkat. Fontos, hogy még nincs vége, a veszély továbbra is itt, van, ezért nagyon óvatosnak, figyelmesnek kell maradnunk a városvezetés szempontjából is.

Az ülés rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztésekkel folytatódott, Tata Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet végrehajtásáról és az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról. Sajtótájékoztatóján Michl József elmondta: - az idei év költségvetésének módosításáról döntöttünk, és fogunk még módosítani később is, hiszen a járvány miatt most nagyon nehéz előre látni a büdzsé számait. A cégek, vállalkozások adóbefizetésüket szeptember 30-ig tehetik meg, s majd csak azt követően, október közepén fogjuk látni, hogy év végéig milyen bevételekkel számolhatunk. Ezért egy nagyon óvatos, nagyon körültekintő, szoros, takarékos gazdálkodást folytatunk.

A rendelet-alkotáshoz kötődő témák sorában a képviselők szavaztak még a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról, a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól és a közművelődésről szóló rendelet módosításáról, melynek nyomán az önkormányzat közművelődési megállapodást köt a Peron Music Foundation, Zeneműkiadó és Tehetséggondozó Alapítvánnyal. A hetedik napirendi pontban az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló rendelettel kapcsolatban voksoltak a képviselők. A szociális lakások és a költségelvű lakások mellett egy új kategóriát fogalmaztak meg, a piaci alapon működő önkormányzati bérlakásokat. ami azt jelenti, hogy a legjobb lakásokat a piacon lévő árhoz hasonló összegért lehet bérelni, licitálva a négyzetméter árra, ennek részleteit tisztázták az ülésen. Ezt követően gazdasági társasághoz kapcsolódó előterjesztések következtek, a napirendi pontok között szerepelt a Tatai Öreg-tó Kft. 2020. évi üzleti terve, a Tatai Rend-ház Kft. 2019. évi egyszerűsített beszámolója és idei üzleti terve, valamint a cég által kötendő helyiségbérleti szerződés elfogadása és az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak éves tevékenységükről szóló beszámolója.

Pályázati témában született döntés a „Tata, Baji úti kerékpárút fejlesztése” című pályázatról, a „Bölcsődei kapacitás növelése férőhelybővítéssel Tatán” című pályázatról és a „NATURA 2000-es és Ramsari védettségű élőhelyek komplex rekonstrukciója” elnevezésű pályázatról is. Michl József tájékoztatott arról, hogy mindhárom pályázat előkészítésén dolgoznak, ezek a tervek a következő években valósulhatnak majd meg. A bölcsőde Újhegyben fog épülni, az új kerékpárút pedig a baji kerékpárutat fogja összekötni az Öreg-tó partjával. A harmadik pályázatot most kell beadni, melyről októberben születik döntés, és pozitív elbírálás esetén akkor kell majd elkészíteni a részletes kidolgozását. A pályázat a Fényestől a Réti-tavakon keresztül egészen az Öreg-tóig terjedő területet érinti, ezen területek természeti megújítására és rehabilitációjára szolgál. Emellett döntés született az Országos Bringapark Program keretében meghirdetett Bringapálya építéssel kapcsolatban is.  A pályázat megvalósítása során egy úgynevezett pumpapálya épül városunkban, ez egy kerékpáros ügyességi pálya, amelyen szinte tekerés nélkül körbe lehet haladni hullámok és kanyarok során. Tata Város Diákönkormányzata korábban már többször jelezte, hogy a fiatalok szeretnének egy ilyen pályát, melynek megépítéséhez az önkormányzat önerőt biztosít. A pumpapálya a Cseke-ligetben kap majd helyet, a teniszpályák és a játszótér között.

A képviselők négy napirendi pontot tárgyaltak humánszolgáltatáshoz kapcsolódóan, köztük a központi orvosi ügyelet támogatási összegének megemeléséről és Tata Város Sportkoncepciójáról, mely erre a ciklusra szól, és meghatározza a helyi sportélet fejlődési irányait és infrastrukturális továbbfejlesztési, korszerűsítési lehetőségeit.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének júliusi ülése beszámolókkal, tájékoztatókkal folytatódott, majd végül zárt ülés keretében tárgyaltak a  képviselő-testület által alapított városi kitüntetések 2020. évi odaítéléséről.