A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Bölcsődei beiratkozás a 2021/22-es nevelési évre

A Tatai Csillagsziget Bölcsőde értesíti a bölcsődei ellátás iránt érdeklődő szülőket, hogy a  Csillagsziget Bölcsődébe (Tata, Új út 14/a) a 2021/22-es nevelési évre a bölcsődei beiratkozás időpontja: 2021. április 19. – 29.

 

A korona-vírus járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedésekkel összhangban, a gyermekek, a családok egészségének védelme érdekében a beiratkozás a „Bölcsődei felvételi kérelem” kitöltésével és a bölcsődébe e-mailen való megküldésével lehetséges.

A „Bölcsődei felvételi kérelem” a csatolt mellékletből letölthető, azt kitöltés után Word dokumentumként vagy fotóként a csillagsziget.bolcsode@tata.hu e-mail címre kell visszaküldeni.

A bölcsőde vezetője 2021. május 18-ig tájékoztatja a szülőket e-mail formájában a felvételi kérelmek elbírálásáról, elutasítás esetén a fellebbezés lehetőségéről.

Abban az esetben, ha a gyermek 2021. szeptember 1. és december 31. között tölti be a 3. életévét, a szülőnek/törvényes képviselőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a következő év augusztus 31-ig gyermeke napközbeni ellátását bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.  A felvételt nyert gyermekek fogadása a nevelési év első napjától, 2021. szeptember 1-től folyamatosan történik.

A gyermek bölcsődei beszoktatása előtt két héttel szükséges az alábbiakban felsorolt iratok, igazolások bemutatása:

- A gyermek és a szülők (törvényes képviselő) lakcímkártyája, a gyermek TAJ kártyája,

- A gyermek születési anyakönyvi kivonata,

- Nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat,

- Gyermek egészségügyi kiskönyv, oltási könyv,

- Munkáltatói igazolások (hány órában és mikortól fognak dolgozni a szülők),

- Nettó jövedelemigazolások, GYED, GYES, családi pótlék és minden egyéb jövedelemről,

- Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek esetén a jogosultságot megállapító határozat,

- Sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek esetén a jogosultságot megállapító SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY,

- Tartós betegség esetén szakorvosi igazolás.

További információ kérhető a csillagsziget.bolcsode@tata.hu e-mail címen vagy a 06-30-691-0021-es telefonszámon.