Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma:

  • köztisztviselő, ügykezelő: 91 fő, ebből
    • vezetői megbízással rendelkező köztisztviselő 6 fő;
    • választott tisztségviselők: 3 fő

A vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése

  • összesített összege: 65 427,- eFt/év, és
  • átlagos mértéke 7 269,- eFt/fő/év.

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve: 13 fő.

  • havi illetmény: 17 391,- eFt/év;
  • ruházati juttatás: 7 266,- eFt/év;
  • étkezési hozzájárulás 6 768,- eFt/év.