A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Az elmúlt évek gyakorlatát folytatva, ebben az évben is indul Tatán a BURSA

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiataloknak kívánja elérhetővé tenni a felsőoktatásban való részvételt.

A pályázatra azok - az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező - hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
• államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányait,
• illetve akik érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2009/2010 tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejű felsőfokú képzésben kívánnak részt venni.
A tatai önkormányzat 3000-5000 forint között támogatja havonta a hallgatót, amit ugyanekkora összeggel egészít ki az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelési Alap. Ideális esetben havi 10.000 forinttal gazdálkodhat a sikeres pályázó. Az elmúlt évben 52 sikeres pályázat kapott támogatást. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírása és a szükséges nyomtatványok a csatolányban találhatók! A pályázatatokat október 30-ig folyamatosan várják a polgármesteri hivatal 111-es szobájában, ahol bővebb felvilágosítással Tremmel József ifjúsági referens tud szolgálni.