Javuló mutatók: Kevesebb munkanélküli a tatai kistérségben

A statisztikai adatokból és a munkaerőpiaci felméréseinkből is látszik, hogy a tatai kistérségben a tavalyi évben megindult a pozitív folyamat a munkaerőpiacon, mely ebben az évben is folytatódott.

Tata és kistérségének lakónépessége 40.314 fő, melyből 69,7 %-ot képvisel a munkavállalási korú lakosság. Ez arányát tekintve néhány százalékkal jobb a megye egészére jellemző értéknél (67 %) – olvasható a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2007. december és 2008. szeptember közötti időszak felméréséből. A tatai képviselő-testület legutóbbi ülésén foglalkozott a kistérség munkaerőpiaci helyzetével.
Az ülésen elhangzott, hogy a Tatai kistérség speciális jellemzője, hogy a legtöbb foglalkoztató általában egy-két főre vonatkozó munkaerőigényt nyújt be. Tatán a 3 nagy ipari területen működő vállalkozások jelentős szakképzett munkaerő iránti igényt jelentettek be. A munkaügyi központ tapasztalatai szerint szívesen jelentkeznek ezekre a munkakörökre az álláskeresők, mert a munkakörülmények és a bérezés jobb, mint a kistérségen kívüli más meghatározó munkáltatóknál.
Érezhetően megindult a kistérségbe visszatérő munkaviszonyban állók „visszaáramlása” a helyi vállalatokhoz. Erre az évre már több vállalat is „megerősödött”, így képesek legalább olyan vagy jobb munkakörülményeket és béreket is kínálni mellyel felveszik a versenyt a szomszédos kistérségek ipari parkjaiban lévő foglalkoztatókkal a munkaerő toborzása tekintetében.
A tatai térségben az elmúlt kilenc hónap alatt három közmunka program is indult. Ugyan a tavalyi évhez képest létszámában kevesebb volt a kistérséget érintő közmunkában részt vevők száma, ennek ellensúlyozására a települési önkormányzatok támogatásával munkaerőpiaci programot is indítottak.
Közhasznú munka kiemelt jelentőségű a hátrányos helyzetű álláskeresők időszakos munkalehetőségének a megteremtésére. A térségben összesen 251 munkavállalót vettek fel, melyből Tatán 150 fős közhasznú foglalkoztatás valósult meg.
- Különösen fontosnak tartom megemlíteni azt a pozitív hozzáállást, amit a tatai polgármesteri hivatal munkatársai tanúsítottak a bevonandó hátrányos helyzetű álláskeresők toborzásában és mentorálásában – mondta Pákozdi Szabolcs a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Tatai Kirendeltségnek vezetője.
Pákozdi Szabolcs kiemelt, hogy ezzel az összefogással tudták közösen azt biztosítani, hogy a megyében Tatán került bevonásra a legtöbb álláskereső . Ezek azok az együttműködési lehetőségek, amivel biztosítani lehet, hogy a helyi álláskeresők ne kerüljenek be tartósan a munkanélküli regiszterbe, hanem különböző képzési és foglalkoztatási programokon keresztül lehetőséget kapjanak a munkaerőpiacra való visszatérésre. Dicséretes, hogy a települési önkormányzatok partnerek voltak azokban a tevékenységekben, amikor lehetőség nyílt arra, hogy közösen pályázzanak a foglalkoztatási projektek megvalósítására. Ezekkel az akciókkal nyílt arra lehetőség, hogy tömeget sikerüljön„megmozgatni” és a munkaerőpiacra visszajuttatni.
Az önkormányzat és a munkaügyi központ közös munkájának eredményeképpen már most az év első kilenc hónapjában több hátrányos helyzetű álláskeresőt tudtak a közhasznú programba vonni, mint tavaly. A munkaügyi kirendeltség ehhez közel 50 millió forint támogatást biztosított a kistérség önkormányzatai részére.
A testületi ülésen Michl József polgármester köszönetét fejezte ki a munkaügyi központ és a hivatal munkatársainak a hatékony munkáért. A polgármester elmondta, igaz, hogy Tatán alacsonyabb az országos átlagnál a munkanélküliség, a városban élők közül viszont még mindig 3 ezer ember naponta más városba kell, hogy munkába induljon. Az önkormányzatnak az a célja, hogy ezeknek a családfőknek Tatán tudjanak munkát biztosítani. Ehhez a törekvéshez a régi tatai nagy múltú cégek mellett, az ipari parkokba letelepülő új cégek és vállalkozások jelentenek nagy segítséget. Ezért nagy öröm minden új munkahelyteremtő vállalkozás, minden új cég megjelenése Tatán.