Állattartási ügyek

Illetékesség:

Állattartási ügyekben Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének hatásköre Tata város közigazgatási területére terjed ki.

 

Ügyintéző neve, elérhetősége:

 • Csákányné Dr. Márk Zsuzsanna, szociális csoport (földszint 2. iroda)
  +36-34/588-638

Szükséges adatok, iratok:

 • sérelmezett állattartást folytató személy neve, lakcíme
 • a sérelmezett, kifogásolt állapot leírása

Ügyintézés határideje, díja:

 • Az ügyintézés határideje: 21 nap melyet, a jegyző indokolt esetben egy alkalommal 21 nappal meghosszabbíthat. Az eljárás illetékköteles, melynek mértéke: 3 000,- Ft. Az előírt illetéket illetékbélyegben kell leróni.

Alkalmazott jogszabályok:

 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • 11/2004. (IV.05.) számú önkormányzati rendelet az állattartásról
 • 245/1998. (XII.31.) Korm. rendelet
 • az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
 • 41/2010. (II.26.) Kormányrendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról