Benzinkút építéséről a testület ülésén

Hét napirendi pont szerepelt Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő Testületének 2009 január 29-én csütörtökön megtartott ülésén.

Dunaalmás Önkormányzata 2007. évi munkatervének elfoga¬dása, a köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározása, valamint az ugyancsak dr. Lázár Gabriella jegyző által előterjesztett törvényességi észrevétel megbeszélésén kívül Lévai Péter polgármester a munkaterv előterjesztésén túl tájékoztatást adott a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, a lejárt határidejű határozatok végrehaj¬tásáról.
Nem véletlenül kerül említésre utoljára az első napirendi pontban a polgármester által előterjesztett Lamax Trade Kft. kérelmének megtárgyalása, amelyre zárt ülés keretében került sor. A volt benzinkút témájáról ugyanis öt és fél évvel ezelőtt olvashattunk a Dunaalmási Híradóban - Volt egyszer egy benzinkút címmel. 2003 –ban a képviselők a MOL RT. helyi benzinkútjának tervezett bezárásáról tanácskoztak. A képviselők egyöntetűen foglaltak állást abban, hogy „keményen fel kell lépni a benzinkút bezárása ellen" Lévai Péter polgármester számolt a MOL RT vezetőivel folytatott tárgyalásokról.
A 2005. őszi testületi ülésén beszélt a számításokról László János, mely szerint mintegy évi 10 millió forintot tesz ki az az összeg,  amit a dunaalmási és neszmélyi emberek elköltenek arra, hogy más településekre járnak tankolni.
„Mi történt az eltelt több mint három év alatt?” kérdéssel kerestük fel polgármesterünket a testületi ülés után, akitől az alábbiakat tudtuk meg:
Az elmúlt években több alkalommal került sor pályázat kiírására a benzinkút ügyében, de a megszabott feltételek miatt a kutat senki sem tudta üzemeltetésre megszerezni. 2005. november 14-én a kút bontására került sor. A legnagyobb hangsúlyt a tartályok kiemelése,a szennyezett talaj elszállítása és cseréje kapta. A bontást végzők egy viszonylag rendezett területet hagytak hátra.
A történtek után 2007-ben az ingatlan értékesítésére meghirdetett pályázat versenytárgya¬lásán Dunaalmás Önkormányzata 3.450 millió forintért megvásárolta az 1723 négyzetméternyi területet. Egy évre rá, 2008. novemberében és decemberében két ajánlat is érkezett a telek megvásárlására és a mögötte lévő önkormányzati és magáningatlanok hasznosítására azzal a céllal, hogy ott benzinkutat építsenek és üzemeltessenek, valamint üzletközpontot, postát, játszóteret, parkolókat és más idegenforgalmi objektumokat létesítsenek. Az ügyet december 18-án és január 29-én is tárgyalta a testület. A január 29-én megtartott testületi ülésen e napirend megtárgyalására zárt ülésen került sor. Az ülésen a képviselők úgy döntöttek, hogy a Lamax Trade Kft. elképzelését részesítik előnyben és Őket segítik a tervek megvalósításában.
Dobos Szilvia