Költőtalálkozó könyvbemutatóval

Költőtalálkozóval egybekötött könyvbemutatóval emlékeztek Dunaalmáson a költészet napja alkalmával a dunaalmási Nyugdíjas Klub tagjai. Április 21-én szerény számú verset kedvelő hallgató fogadta a Nagykőrösről érkezett Zsíros – Simon Máris költő és előadóművészt, ugyanis éppen ez időben került megrendezésre a vers és prózamondó verseny az általános iskolában.

 

Az 1963-ban Debrecenben született költőnő Ebesen, tanyai környezetben töltötte élménydús gyermekkorát, ahol a tanyavilágban ismerte meg a rónaság minden szépségét a munka és a föld örömét és szeretetét, a mező illatát – tudtuk meg bemutatkozásaként. Szeretettel szólt gyökereiről, a vándorköltő nagyapáról, debreceni tanulmányairól, házasságáról, melyben két saját gyermeke mellett három fogadottat is felneveltek. Megismerhettük, miként vezetett útja versei révén a tanyavilágból Svájcba, ahonnan minden marasztalás ellenére hazajött. A bemutatott verses kötetek tartalma, költeményeinek témakörei szinte az élet minden területét felölelik, mint a hit, a természet szeretete, a család szeretete. ,,Embereknek emberekhez’’ olvasható egyik könyve tartalomjegyzékében. Nagy élményben volt része a megjelent verskedvelőknek, amikor az ,,Érzelmek árnyékában’’ vagy a ,,Szemeden át a csillagok útján’’ című verseskötetek egy-egy költeményét az előadóművésznő emocionális érzékenységgel tolmácsolta az eltávozott apáról, a gyászoló anyáról, a huszadik századról, a magányról, az évszakok csendjéről, az élet értelméről. Számára az írás az élet, mely ars poetikáját versben is megfogalmazza.

"Nekem az írás, éltető erő, A betűknek sora egy-egy drágakő. A rímeknek játéka nekem gyöngyhalom, Az egész életem írásba foglalom.’’

 

Dobos Szilvia