Kuny Domokos

(1754-1822) fiatalon került Tatára, a fajanszgyárba. Majolikaedényeket, keménycserép és fajansztárgyakat, finom kőedényeket készített. Nevét a várban található megyei múzeum viseli.