Pályázat Menner Bernát Zeneiskola igazgatói munkakör betöltésére

Tata Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján
pályázatot hirdet
Menner Bernát Zeneiskola Tata Város Alapfokú Művészetoktatási Intézménye

Igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2009. október 1-től 2014. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Kossuth tér 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény törvényes működésének biztosítása, pedagógiai munka szakmai irányítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Főiskola, szakirányú pedagógus végzettség,
legalább öt éves szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
részletes szakmai önéletrajz
az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, fejlesztési elképzelés
végzettséget igazoló oklevél hiteles másolata
érvényes erkölcsi bizonyítvány
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
nyilatkozat a pályázat bizottsági, illetve Képviselő-testületi ülésen való nyilvános vagy zárt tárgyalásához

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2009. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. július 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lippai Sándor nyújt, a 34/588-660 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Tata Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-373/2009., valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálására Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületi ülésén kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Oktatási és Kulturális Közlöny - 2009. június 18.