A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

- Lakásfenntarátsi támogatás

Annak nyújtható, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250 Ft-ot) és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

Szükséges iratok:

  • lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása
  • haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan esetében a tulajdoni lap másolata
  • közüzemi számlák