A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

- Adósságkezelési szolgáltatás

csoportvezető
Telefonszám: 
+36 34 588 638

Ügyleírás:

Támogatásban részesíthető a szociális törvényben foglalt feltételek fennállása esetén az a család vagy személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000 Ft), egyedül élő esetén 250 %-át (71.250 Ft).

 

akinek

- adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, és akinek a meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy

-    a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá

-  aki a településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik, feltéve, hogy vállalja az adósság és a települési önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.

 

Az adósságkezelési szolgáltatás az alábbi adósságtípusokra terjed ki:

·        vezetékes gázdíj tartozás

·        áramdíjtartozás

·        távhőszolgáltatás díjtartozás

·        víz-, és csatornahasználati díjtartozás

·        lakbérhátralék

·        közösköltség-hátralék

 

Az adósságkezelési szolgáltatás körébe tartozó adósságok összegének alsó határa 50.000,-Ft, felső határa 300.000,-Ft.

 

Az eljárás a Szociális Alapellátó Intézménynél indul (Tata, Deák F. 5.)

Szükséges mellékletek/okiratok

 

-    formanyomtatvány

-    jövedelemigazolás

-    adósságról szóló közüzemi igazolás

Ügyintézés határideje és díja

21 nap, illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok

-  a szociális igazgatás és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.,

-  Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2009. (III.30.) számú rendelete

Egyéb fontos tudnivalók